Teadlikkuse suurendamine võtmeriikides väljaspool Euroopa Liitu

 

Image

Euroopa Liidu välised asutused ja ettevõtted paluvad ECHA-l sageli vastu võttarühmakülastusi ja selgitada Euroopa Liidu õigusakte ja nendega seonduvat tööd. Amet ei rahulda kõiki rühmakülastuste sooviavaldusi ning on kolmandates riikides esinemise kutsete vastuvõtmisel veelgi valivam. See, et ligikaudu viiendik kõigist ainete REACH-registreerijaist on ainuesindajad, näitab, kui tähtis on kaasata väljaspool Euroopa Liidu piire tegutsevaid ettevõtteid. ECHA-le on väliskontaktid tähtsad ka nende teemade mõistmiseks, mis tekitavad Euroopa-välistele ettevõtetele probleeme ja mille kohta tuleb koostada korduvate küsimuste vastuste tekste ja muid abimaterjale.

Eelkõige võetakse vastu nende riikide asutusi, kus uuendatakse kemikaalide õigusakte, ning osaletakse üritustel, mis võivad jõuda laiaulatusliku ja asjakohase sihtrühmani. Esitlused toimuvad ECHA hoones Helsingis, kolmandate riikide üritustel või vahel ka videolingi vahendusel.

Oluline on seegi, et enamik ECHA tegevusest on rahvusvahelise tähtsusega. ECHA veebilehel olevast teabest – eelkõige sellest, mida levitatakse kemikaalide kohta (klassifitseerimis- ja märgistusandmik, registreeritud ainete andmed), jagatakse arvukatel veebiseminaridel ja ka sidusrühmade päevadel – võivad saada abi kasutajad kogu maailmas. Paljud ECHA väljaanded on 23 keeles.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)