Mida me pakume

ECHAga liitumisel töötate koos juhtivate ekspertidega, kes on pühendunud kemikaale käsitlevate ELi õigusaktide rakendamisele nii inimeste tervise ja keskkonna kui ka innovatsiooni ja konkurentsivõime hüvanguks.

Töö- ja lepingutingimused põhinevad Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadel ning muude teenistujate teenistustingimustel. Pakutakse konkurentsivõimelist tasustamispaketti, mis hõlmab preemiaid ja hüvitisi.

  • Tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustus
  • Pension ja töötuskindlustus
  • Majapidamistoetus
  • Ülalpeetavate laste hüvitis
  • Eelkooliealiste laste toetus
  • Koolikulude hüvitis
  • Kodumaalt lahkumise või välismaal elamise toetus

Palgad

Töötajate palgad sõltuvad iga ametikoha kategooriast ja palgaastmest. Igakuised põhipalgad on esitatud järgmistes tabelites.

Ajutised töötajad

Kategooria

Palgaaste

Põhipalk eurodes

1. aste

Põhipalk eurodes

2. aste

AD

 

12

10 324.20

10 758.04

AST

11

9124.87

9508.31

10

8064.86

8403.76

9

7127.99

7427.52

8

6299.95

6564.69

7

5568.11

5802.09

6

4921.28

5128.07

5

4349.59

4532.36

 

4

3844.31

4005.85

 

3

3397.73

3540.50

 

2

3003.02

3129.21

 

1

2654.17

2765.70

 

Lepingulised töötajad

Tegevusüksus

Palgaaste värbamisel

Põhipalk eurodes

 

Palgaastme puhul nõutav staaž aastates

IV

16

4555.99

Üle 20 aasta töökogemust

14

3558.90

Üle 7 aasta töökogemust

13

3145.45

Kuni 7 aastat töökogemust

III

9

2780.03

Üle 7 aasta töökogemust

8

2457.08

Kuni 7 aastat töökogemust

II

5

2171.49

Üle 7 aasta töökogemust

4

1919.18

Kuni 7 aastat töökogemust

I

1

1847.76

-

Põhipalk sisaldab mitmesuguseid hüvitisi, samuti nii makse, sotsiaalkindlustust kui ka muid personalieeskirjades ettenähtud soodustusi. Põhipalka riiklikult ei maksustata.

Selleks et kajastada Helsingi kõrgemat elukallidust võrreldes Brüsseliga, on põhipalga arvutamiseks kasutatud koefitsienti, mille määramisel on aluseks võetud Helsingi elukallidus. Tabelites on esitatud põhipalga summad enne kohandamist.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)