REACH-määruse juhendid

Alljärgnevalt on loetletud kõik juhised, mis on kättesaadavad või mis tehakse kättesaadavaks käesoleval veebilehel. Need dokumendid on välja töötatud koostöös sidusrühmadega (tööstus, liikmesriigid ja valitsusvälised organisatsioonid) komisjoni juhitud projektide raames. Juhiste eesmärk on lihtsustada REACHi rakendamist, kirjeldades head tava ja seda, kuidas kohustusi täita.

Teatud dokumendid on tõlgitud või tõlgitakse ELi ametlikesse keeltesse.  Käesoleva veebilehe paremas ülanurgas on keelemenüü, millest saab valida vajaliku keele.

Ohutuskaartide koostamise juhend

 

Viidatud kui:
Ohutuskaartide juhend
Kirjeldus:
Juhend pakub teavet, mis teemadele pöörata ohutuskaardi koostamisel tähelepanu, ja näitab, milliseid teabenõuete üksikasju peab ohutuskaardi iga jaotis sisaldama eelkõige seoses REACH-määruse II lisa eri versioonidest tulenevate muudatuste ja nende rakendamise üleminekuperioodiga. Juhendis on ka kirjas, mis ainete ja segude kohta tuleb ohutuskaart koostada ja kes seda peab tegema.
 
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (07/04/2021)
Lühiülevaated
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks

Vaata kõiki »