19/07/2016 - Press release

REACH 2018: Assess your substance to show safe use

Companies registering the same substance must work together to compile and share information on the uses, hazards and risks of their substance to demonstrate safe use. If new data involving animal testing needs to be generated, alternatives must always be considered first. All information should be reported in a registration dossier and submitted to ECHA by 31 May 2018.

Uudised

Avalikud arutelud

REACH

Autoriseerimistaotlused

Alguskuupäev: 10/08/2016 Tähtpäev: 05/10/2016
Konsultatsioonid: 1

Kommentaaride ja tõendite esitamise kutse

Alguskuupäev: 13/07/2016 Tähtpäev: 04/10/2016
Ained: 1

Piirangud

Alguskuupäev: 15/06/2016 Tähtpäev: 15/12/2016
Piiramisettepanekud: 2

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev: 18/07/2016 Tähtpäev: 01/09/2016
Katsetamisettepanekud: 2

CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus

Alguskuupäev: 19/07/2016 Tähtpäev: 02/09/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 2
Alguskuupäev: 25/07/2016 Tähtpäev: 08/09/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 2
Alguskuupäev: 09/08/2016 Tähtpäev: 23/09/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 2
Alguskuupäev: 16/08/2016 Tähtpäev: 30/09/2016
Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse ettepanekud: 3

RSS (Opens New Window)


Tulevased üritused