Πολύγλωσση πρακτική

Ο ECHA δημοσιεύει το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού περιεχομένου του και την πλειοψηφία των δημόσιων εγγράφων του (όπως έγγραφα καθοδήγησης, πρακτικούς οδηγούς, ενημερωτικά δελτία,  εγχειρίδια πληροφορικής, ενημερωτικά έντυπα καθώς και αποφάσεις γενικής ισχύος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Δεν μεταφράζει ειδήσεις, διαδικτυακό περιεχόμενο που επικαιροποιείται συχνά, πληροφορίες από βάσεις δεδομένων ή πολύπλοκα κείμενα κανονιστικής επιστημονικής καθοδήγησης.

Οι μεταφράσεις είναι προσβάσιμες στον παρόντα δικτυακό τόπο με αλλαγή της προκαθορισμένης γλώσσας στο αναπτυσσόμενο μενού που υπάρχει στην άνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας. Η βιβλιοθήκη εγγράφων παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση στα μεταφρασμένα έγγραφα, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ανά είδος ή κατηγορία.

Τα έγγραφα και οι ιστοσελίδες του ECHA μεταφράζονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο και παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλους τους οργανισμούς της ΕΕ.

Οι αποφάσεις του ECHA επί συγκεκριμένων θεμάτων και άλλα αιτήματα που αφορούν πληροφορίες που παρέχονται ή συνοδεύουν τους φακέλους καταχώρισης εκδίδονται στη γλώσσα του φακέλου, σύμφωνα με τον κανονισμό περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος (κανονισμός αριθ. 1 του 1958, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Κατ' εξαίρεση, όταν οι πόροι του Οργανισμού το επιτρέπουν, ο ECHA μπορεί κατόπιν σχετικού αιτήματος να παρέχει δωρεάν μεταφράσεις τέτοιου είδους ενημερωτικών εγγράφων.

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.