Προετοιμασία για τη δημιουργία νέου ΦΑΠΟ

Για κάθε ουσία την οποία έχετε προκαταχωρίσει, έχει δημιουργηθεί μια σελίδα προ-ΦΑΠΟ στο σύστημα REACH-IT. Στην ιστοσελίδα προ-ΦΑΠΟ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων επιχειρήσεων που έχουν προκαταχωρίσει ουσίες με το ίδιο αναγνωριστικό ουσίας (π.χ. αριθμό EC).

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μεταξύ σας για να αποφασίσετε ποιος θα πραγματοποιήσει την καταχώριση και εάν οι ουσίες σας είναι ίδιες.

Μόλις επιβεβαιώσετε ότι έχετε την ίδια ουσία, θα έχετε δημιουργήσει ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ). Πρόκειται για μια ειδική συνεργασία για την καταχώριση δυνάμει του κανονισμού REACH, η οποία οργανώνεται από τους συν-καταχωρίζοντες και επισημοποιείται συνήθως με συμφωνία.

Στο ΦΑΠΟ θα ανταλλάξετε τα δεδομένα που διαθέτετε σχετικά με την ουσία σας με τους άλλους συν-καταχωρίζοντες, θα επιμεριστείτε το κόστος και θα προετοιμάσετε τον φάκελο της κοινής καταχώρισης.

Τα παρακάτω βήματα σάς εξηγούν πώς θα μεταβείτε από την προκαταχώριση στην προετοιμασία για τη δημιουργία ενός νέου ΦΑΠΟ.

 

1. Συνδεθείτε στο REACH-IT

Το REACH-IT είναι το εργαλείο ΤΠ που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να υποβάλετε πληροφορίες στον ECHA, συμπεριλαμβανομένων των προκαταχωρίσεων και των καταχωρίσεων.

Μπορείτε να μεταβείτε στο REACH-IT από την αρχική σελίδα του ECHA. Συνδεθείτε πληκτρολογώντας το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν δεν είστε χρήστης, μπορείτε να εγγραφείτε.

2. Εντοπίστε και επαληθεύστε τις προκαταχωρίσεις σας

Μπορείτε να εντοπίσετε τις προκαταχωρίσεις σας στο REACH-IT κάνοντας κλικ στο «Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs» (Μενού>Αναζήτηση>Προκαταχωρίσεις και προ-ΦΑΠΟ).  

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει προκαταχώριση για κάθε ουσία που πρέπει να καταχωρίσετε. Εάν δεν έχετε προβεί σε προκαταχώριση κάποιας ουσίας, δείτε τι πρέπει να κάνετε στην ενότητα των ερωτήσεων και απαντήσεων παρακάτω.

Να θυμάστε ότι οι προκαταχωρίσεις σας δεν αποτελούν απλώς ένα σημείο αφετηρίας για να έρθετε σε επαφή με άλλους συν-καταχωρίζοντες αλλά σας δίνουν επίσης το δικαίωμα να δραστηριοποιείστε στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να έχετε προβεί σε καταχώριση, έως την τελική προθεσμία καταχώρισης.

3. Επαληθεύστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην προκαταχώρισή σας

Δεδομένου ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή καταχώριση, είναι σημαντικό τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι επικαιροποιημένα ώστε οι άλλοι συν-καταχωρίζοντες να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας.

Κάθε προκαταχώριση περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας, συνήθως του υπεύθυνου επικοινωνίας της επιχείρησής σας ή τρίτου ως αντιπροσώπου. Τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας (όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι διαθέσιμα σε όλους όσοι έχουν προκαταχωρίσει την ουσία στη σελίδα προ-ΦΑΠΟ του REACH-IT.

Αποφασίστε εάν θέλετε να διατηρήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην προκαταχώριση ως έχουν ή να τα αλλάξετε και βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι επικαιροποιημένα για κάθε ουσία την οποία σκοπεύετε να καταχωρίσετε.

4. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων συν-καταχωριζόντων στη σελίδα προ-ΦΑΠΟ

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων επιχειρήσεων που έχουν προκαταχωρίσει την ουσία σας μέσω του REACH-IT. Στο μενού του REACH-IT, κάντε κλικ στο «Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs» (Μενού>Αναζήτηση>Προκαταχωρίσεις και προ-ΦΑΠΟ). Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του πλήρους καταλόγου.

Θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους άλλους συν-καταχωρίζοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός συστήματος REACH-IT. Δεν θα πραγματοποιήσουν καταχώριση όλοι όσοι αναφέρονται στη σελίδα προ-ΦΑΠΟ (για παράδειγμα, λόγω αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο ή τη στρατηγική της επιχείρησης) και το ποσοστό ανταπόκρισης μπορεί να είναι χαμηλό.

5. Δραστηριοποιηθείτε για την εδραίωση της συνεργασίας

Θα πρέπει να δραστηριοποιηθείτε για να καταχωρίσετε την ουσία σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνετε:

 • Κινητοποιήστε τους άλλους συν-καταχωρίζοντες
  Εάν η ουσία είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιχείρησή σας, αναλάβετε την πρωτοβουλία να ξεκινήσετε τις συζητήσεις. Με τον τρόπο αυτόν, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι η ουσία θα καταχωριστεί εντός της προθεσμίας. 

  Μπορείτε να δηλώσετε την προθυμία σας να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός ΦΑΠΟ κάνοντας κλικ στο «Become facilitator» (Γίνετε συντονιστής) στο REACH-IT.

  Ως συντονιστής, μπορείτε να δηλώσετε στη σελίδα προ-ΦΑΠΟ πώς θέλετε να ξεκινήσετε τις συζητήσεις. Πιθανότατα θα πρέπει να οργανώσετε ορισμένες συναντήσεις ή διαδικτυακές διασκέψεις.
 • Απαντήστε σε άλλους συν-καταχωρίζοντες  Εάν δεν θέλετε να αναλάβετε εσείς την πρωτοβουλία, τότε απαντήστε όταν επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής δημιουργίας ΦΑΠΟ ή άλλος συν-καταχωρίζων, ακόμα και εάν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη εάν θα πραγματοποιήσετε καταχώριση ή όχι.
 • Παρακολουθείτε τις ουσίες σας
  Είναι πιθανόν να μην επιδιώξει κανένας συνεργασία για ορισμένες ουσίες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους άλλους συν-καταχωρίζοντες για να διαπιστώσετε εάν θα είστε ο μόνος καταχωρίζων για τη συγκεκριμένη ουσία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρείτε αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσετε μόνοι σας την καταχώριση.
6. Ελέγξτε την ομοιότητα της ουσίας με τους άλλους συν-καταχωρίζοντες

Για να ελεγχθεί η ομοιότητα μιας ουσίας, όλοι οι συν-καταχωρίζοντες θα πρέπει να έχουν προσδιορίσει την ονομασία της ουσίας τους σύμφωνα με την Καθοδήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP (βλ. επίσης στάδιο 1: Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιό σας).

Εάν η ονομασία είναι ίδια, τότε οι ουσίες θεωρούνται ίδιες.

Εάν προβληματίζεστε σχετικά με την αποκάλυψη εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών κατά τις συζητήσεις σχετικά με την ομοιότητα μιας ουσίας, ανατρέξτε στην ενότητα των ερωτήσεων και απαντήσεων παρακάτω.

Μόλις συμφωνήσετε ότι οι ουσίες σας είναι ίδιες, δημιουργείται ένα ΦΑΠΟ. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας για την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή καταχώριση (βλ. στάδιο 3: Οργανώστε τη δράση σας από κοινού με τους συν-καταχωρίζοντες).

Οι συμμετέχοντες του ΦΑΠΟ θα πρέπει να εφαρμόσουν συλλογικά τις αρχές της Καθοδήγησης σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP προκειμένου να προσδιορίσουν τα όρια της ουσίας που θα αντιστοιχούν στα δεδομένα τα οποία θα υποβάλουν από κοινού. Αυτό είναι γνωστό ως προφίλ ταυτότητας ουσίας (SIP) και θα πρέπει να αναφέρεται στον φάκελο καταχώρισης του κύριου καταχωρίζοντος. Καθοδήγηση σχετικά με το προφίλ ταυτότητας ουσίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Καθοδήγησης σχετικά με τον προσδιορισμό και την ονοματοδοσία ουσιών δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP:

7. Εξοικειωθείτε με τους ρόλους και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός ΦΑΠΟ

Υπάρχουν δύο επισήμως διακριτοί ρόλοι στο ΦΑΠΟ: ο κύριος καταχωρίζων και, εάν υπάρχουν, οι καταχωρίζοντες μέλη. Ωστόσο, όλοι οι συν-καταχωρίζοντες είναι υπεύθυνοι για το χρονοδιάγραμμα και την πρόοδο των εργασιών, το περιεχόμενο των κοινών μερών της καταχώρισης και το περιεχόμενο των δικών τους μερών της καταχώρισης.

Το ΦΑΠΟ εκλέγει τον κύριο καταχωρίζοντα.  Ο κύριος καταχωρίζων πρέπει πρώτα να υποβάλει τον φάκελο της κοινής καταχώρισης μέσω του REACH-IT και, στη συνέχεια, τα μέλη μπορούν να υποβάλουν τους δικούς τους φακέλους καταχώρισης. Ο κύριος καταχωρίζων πρέπει επίσης να διανείμει τους κωδικούς ασφαλείας στα μέλη ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινή καταχώριση (βλ. στάδιο 6: Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης).

Όσον αφορά όλα τα άλλα καθήκοντα, θα πρέπει να αποφασίσετε από κοινού με τους άλλους συν-καταχωρίζοντες πώς θα συνεργαστείτε. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσετε ποιος κάνει τι και εάν θα αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένα καθήκοντα ή όχι. Η συμφωνία επικυρώνεται συνήθως γραπτώς, για παράδειγμα με μια συμφωνία για τη δημιουργία ΦΑΠΟ ή με μια συμφωνία κοινοπραξίας.

Η συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει τις διάφορες δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν οι συμμετέχοντες στο ΦΑΠΟ για να πραγματοποιήσουν την καταχώριση (βλ. στάδια 3, 4, 5 και 6) και για να διατηρούν την καταχώριση επικαιροποιημένη (βλ. στάδιο 7). Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι ακόλουθες διοικητικές, τεχνικές και σχετικές με το περιεχόμενο εργασίες:

 • Διαχείριση του ΦΑΠΟ: δημιουργία σημείων επαφής για σκοπούς επικοινωνίας εντός και εκτός του ΦΑΠΟ, οργάνωση του τρόπου διεκπεραίωσης τιμολογίων και πληρωμών, ανάπτυξη συστημάτων απόδοσης δαπανών και τήρηση αρχείων.
 • Προετοιμασία του περιεχομένου του φακέλου: συλλογή υφιστάμενων δεδομένων, παραγωγή νέων δεδομένων, συζήτηση σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων, συμφωνία επί των δεδομένων που θα υποβληθούν από κοινού, διαπραγμάτευση του κόστους κοινοχρησίας δεδομένων, διενέργεια αξιολογήσεων χημικής ασφάλειας, διαπίστωση της ταξινόμησης και εκπόνηση της έκθεσης χημικής ασφάλειας.
 • Εκπόνηση και υποβολή του φακέλου IUCLID: δημιουργία του φακέλου κοινής καταχώρισης στο IUCLID, υποβολή του φακέλου στον ECHA και παρακολούθηση του τιμολογίου και των μηνυμάτων στο REACH-IT.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)