Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πως να βελτιώσετε τον φάκελό σας

Τα τελευταία χρόνια, ο ECHA έχει δημοσιεύσει έναν μεγάλο αριθμό πληροφοριών και εργαλείων που βοηθούν τους καταχωρίζοντες να εκπονήσουν φακέλους υψηλής ποιότητας. Ο ECHA ενημερώνει επίσης ενεργά τις επιχειρήσεις σχετικά με προβλήματα στους φακέλους καταχώρισής τους μέσω εκστρατειών ελέγχου και επίσημων μέτρων όπως οι έλεγχοι συμμόρφωσης. Η παρούσα δικτυακή ενότητα συγκεντρώνει τις διάφορες πηγές πληροφοριών και τα εργαλεία σε μία θέση, όπου οι καταχωρίζοντες μπορούν να βρουν εύκολα ουσιαστική υποστήριξη για τη βελτίωση των φακέλων τους. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται αυτές τις πληροφορίες πριν από την ενημέρωση του φακέλου ή την υποβολή νέου φακέλου, ώστε να γνωρίζουν τις απαιτήσεις έχει ο ECHA για έναν φάκελο καλής ποιότητας. 

 

Πως να βελτιώσετε τον φάκελό σας

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2