Αίτημα διερεύνησης

Πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμες δοκιμές και μελέτες

Οι αιτούντες που προτίθενται να πραγματοποιήσουν δοκιμές ή μελέτες πάνω σε σπονδυλωτά για τους σκοπούς των αιτήσεων αδειοδότησής τους βάσει του κανονισμού για τα βιοκτόνα (BPR) οφείλουν να υποβάλουν αίτημα στον ECHA μέσω του R4BP 3. Σκοπός του αιτήματος είναι να προσδιοριστεί εάν έχουν ήδη υποβληθεί τέτοιες δοκιμές ή μελέτες βάσει του κανονισμού για τα βιοκτόνα ή βάσει της προγενέστερης οδηγίας για τα βιοκτόνα. Η υποβολή τέτοιου αιτήματος είναι προαιρετική στην περίπτωση δεδομένων σχετικά με δοκιμές που δεν περιλαμβάνουν σπονδυλωτά.

Το αίτημα αποτελεί προϋπόθεση για να τεθεί ενώπιον του ECHA μια διαφωνία σχετικά με κοινοχρησία δεδομένων (είτε αυτά αφορούν μελέτη πάνω σε σπονδυλωτά είτε όχι), ακόμα και όταν ο μελλοντικός αιτών ήδη γνωρίζει τον ή τους κατόχους των δεδομένων ή έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

Εάν έχουν υποβληθεί τέτοιες δοκιμές ή μελέτες, ο ECHA θα ανακοινώσει στον αιτούντα τα στοιχεία επικοινωνίας του υποβάλλοντος τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά θα ανακτηθούν από φακέλους που έχουν υποβληθεί βάσει της προγενέστερης οδηγίας για τα βιοκτόνα ή βάσει του κανονισμού για τα βιοκτόνα. Ο ECHA δεν θα παράσχει πληροφορίες για μεμονωμένες δοκιμές ή μελέτες.

Προστασία δεδομένων / χρήση δεδομένων από επόμενους αιτούντες

Εάν η σχετική περίοδος προστασίας των δεδομένων έχει λήξει, ο ECHA μπορεί να συμφωνήσει ότι οι επόμενοι αιτούντες επιτρέπεται να παραπέμπουν σε δεδομένα που υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)