Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Registry of CLH intentions until outcome

Registry of CLH intentions until outcome

The registry of classification and labelling (CLH) intentions until outcome lists the intentions and proposals received by ECHA for a new or revised harmonised classification and labelling of a substance. The proposals are submitted by Member State competent authorities, manufacturers, importers or downstream users.  

Interested parties can follow the progress of a proposal through the CLH process, from the notification of the intention to the adoption of the opinion of the Committee for Risk Assessment (RAC). The advance notice enables interested parties to plan and prepare for commenting later on.

Anyone with relevant information on the identity or hazard properties of a substance is encouraged to provide this information to the dossier submitter during the early stages of the process, or at the latest during the consultation.

Where an opinion has been adopted by RAC, the status is indicated as ‘Opinion Adopted’.

Note: The classification tables for those substances that have been reviewed are listed in the ‘Corrigenda to the RAC opinions’ document.

Last updated 18 Μαΐου 2020. Database contains 594 unique substances/entries.
Filter the list
Final submission date:
Withdrawal date:
Legal deadline for opinion adoption:
Regulatory programme:
Expected date of submission:
Proposed harmonised classification by the dossier submitter:
Date of opinion:

 
200-838-9
75-09-2
Intention
Italy
Chemical registered under REACH
05/08/2019
Details
273-227-8
68953-84-4
Intention
Germany
Chemical registered under REACH
05/08/2019
Details
402-070-1
88122-99-0
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
260-515-3
57018-04-9
Opinion Adopted
Sweden
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
231-711-6
7696-12-0
Opinion Adopted
Germany
Active substance in Biocidal Products
23/07/2019
Details
604-636-5
148477-71-8
Opinion Adopted
Netherlands
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
200-712-3
69-72-7
Opinion Adopted
MIDU
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
610-007-6
422556-08-9
Opinion Adopted
United Kingdom
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
605-841-2
178928-70-6
Opinion Adopted
United Kingdom
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
817-852-1
1228284-64-7
Opinion Adopted
France
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
606-653-3
208465-21-8
Opinion Adopted
France
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
613-834-0
65733-16-6
Opinion Adopted
Ireland
Active substance in Biocidal Products
23/07/2019
Details
815-125-3
1390661-72-9
Submitted
Italy
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
672-776-4
348635-87-0
Opinion Adopted
United Kingdom
Active substance in Plant Protection Products
23/07/2019
Details
220-239-6
2682-20-4
Opinion Adopted
Slovenia
Active substance in Biocidal Products
23/07/2019
Details
214-012-0
1072-63-5
Opinion Adopted
MIDU
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
204-661-8
123-91-1
Opinion Adopted
Netherlands
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
211-463-5
646-06-0
Submitted
MIDU
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
214-619-0
1166-46-7
Opinion Adopted
Germany
Active substance in Biocidal Products
23/07/2019
Details
231-131-3
7440-22-4
Submitted
Sweden
Active substance in Biocidal Products
02/07/2019
Details
617-049-4
8030-53-3
Submitted
Slovenia
Active substance in Plant Protection Products
02/07/2019
Details
200-543-5
62-56-6
Intention
Sweden
Chemical registered under REACH
28/06/2019
Details
407-950-9
895-85-2
Intention
Germany
Chemical registered under REACH
17/06/2019
Details
605-845-4
179101-81-6
Opinion Development
Netherlands
Active substance in Plant Protection Products
10/06/2019
Details
200-879-2
75-56-9
Opinion Adopted
Netherlands
Chemical registered under REACH
14/05/2019
Details
231-977-3
7783-06-4
Intention
Germany
Chemical registered under REACH
06/05/2019
Details
201-279-3
80-43-3
Opinion Adopted
Norway
Chemical registered under REACH
06/05/2019
Details
800-767-9
1424148-94-6
Intention
Austria
Chemical registered under REACH
06/05/2019
Details
213-234-5
931-36-2
Intention
Norway
Chemical registered under REACH
06/05/2019
Details
259-537-6
55219-65-3
Opinion Adopted
United Kingdom
Active substance in Plant Protection Products
02/04/2019
Details
259-537-6
55219-65-3
Withdrawn
United Kingdom
Active substance in Plant Protection Products
02/04/2019
Details
235-180-1
12122-67-7
Withdrawn
Ireland
Active substance in Biocidal Products
02/04/2019
Details
201-377-6
81-81-2
Opinion Adopted
Ireland
Active substance in Plant Protection Products
Active substance in Biocidal Products
02/04/2019
Details
203-545-4
108-05-4
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
215-244-5
1314-84-7
Withdrawn
Germany
Active substance in Plant Protection Products
Active substance in Biocidal Products
02/04/2019
Details
246-677-8
25155-23-1
Opinion Adopted
Netherlands
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
237-410-6
13775-53-6
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
239-148-8
15096-52-3
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
237-159-2
13674-87-8
Opinion Adopted
Ireland
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
247-759-6
26523-78-4
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
213-934-0
1067-53-4
Opinion Adopted
Austria
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
237-158-7
13674-84-5
Withdrawn
Ireland
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
220-449-8
2768-02-7
Opinion Adopted
Sweden
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
214-685-0
1185-55-3
Opinion Adopted
Sweden
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
235-023-7
12057-74-8
Opinion Adopted
Germany
Active substance in Biocidal Products
02/04/2019
Details
603-146-9
126535-15-7
Opinion Adopted
France
Active substance in Plant Protection Products
02/04/2019
Details
213-608-8
993-16-8
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
215-142-0
1305-99-3
Opinion Adopted
Germany
Active substance in Plant Protection Products
02/04/2019
Details
show/hide
Bis(tributyltin) oxide EC / List no: 200-268-0 | CAS no: 56-35-9
Tributyltin acetate EC / List no: 200-269-6 | CAS no: 56-36-0
Tributylphenoxystannane EC / List no: 222-721-1 | CAS no: 3587-18-6
Tributyl(pentachlorophenoxy)stannane EC / List no: 222-873-9 | CAS no: 3644-38-0
Tributylcyclopenta-2,4-dienylstannane EC / List no: 223-469-5 | CAS no: 3912-86-5
Tributyl(stearoyloxy)stannane EC / List no: 223-699-6 | CAS no: 4027-13-8
Tributyl(trichloroacetoxy)stannane EC / List no: 224-398-2 | CAS no: 4342-33-0
Tributylstannyl benzoate EC / List no: 224-399-8 | CAS no: 4342-36-3
[(terephthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 225-291-3 | CAS no: 4756-53-0
[(phthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 225-327-8 | CAS no: 4782-29-0
Tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannane EC / List no: 225-726-7 | CAS no: 5035-67-6
Tributyl(myristoyloxy)stannane EC / List no: 225-727-2 | CAS no: 5035-68-7
Tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannane EC / List no: 227-437-1 | CAS no: 5847-53-0
Tributylvinylstannane EC / List no: 231-291-4 | CAS no: 7486-35-3
Tributyl(palmitoyloxy)stannane EC / List no: 231-618-0 | CAS no: 7653-28-3
Tributyl(octanoyloxy)stannane EC / List no: 234-226-8 | CAS no: 10603-63-1
(acryloyloxy)tributylstannane EC / List no: 236-381-7 | CAS no: 13331-52-7
Tributyltin fluoride EC / List no: 217-847-9 | CAS no: 1983-10-4
Tributyl(methacryloyloxy)stannane EC / List no: 218-452-4 | CAS no: 2155-70-6
Tributyl(oleoyloxy)stannane EC / List no: 221-433-3 | CAS no: 3090-35-5
Tributyl(lauroyloxy)stannane EC / List no: 221-434-9 | CAS no: 3090-36-6
Tributyl(2,4,5-trichlorophenoxy)stannane EC / List no: 277-638-3 | CAS no: 73927-98-7
(E,E)-tributyl(hexa-2,4-dienoyloxy)stannane EC / List no: 279-149-0 | CAS no: 79403-36-4
Stannane, tributyl-, mono(tall-oil fatty acyloxy) derivs. EC / List no: 284-083-0 | CAS no: 84777-54-8
Tributyl[(2,3-dibromo-2-methylpropionyl)oxy]stannane EC / List no: 284-301-4 | CAS no: 84837-25-2
Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy) derivs. EC / List no: 287-083-9 | CAS no: 85409-17-2
Tributyl[[(p-dodecylphenyl)sulphonyl]oxy]stannane EC / List no: 288-886-7 | CAS no: 85938-51-8
Sodium tributylstannolate EC / List no: 288-887-2 | CAS no: 85938-52-9
Stannane, tributyl-, mono[(C1-12-alkylsulfonyl)oxy] derivs. EC / List no: 292-191-4 | CAS no: 90552-67-3
Stannane, tributyl-, mono(C3-23-branched acyloxy) derivs. EC / List no: 292-193-5 | CAS no: 90552-68-4
Stannane, tributyl[(1-oxooctyl)oxy]-, branched EC / List no: 297-707-1 | CAS no: 93686-53-4
Tributyl(tert-decanoyloxy)stannane EC / List no: 298-515-0 | CAS no: 93805-32-4
Tributyl(isoundecanoyloxy)stannane EC / List no: 299-691-1 | CAS no: 93893-98-2
Tributyl(nonylphenoxy)stannane EC / List no: 300-673-3 | CAS no: 93951-53-2
Tributyl(isononanoyloxy)stannane EC / List no: 300-971-3 | CAS no: 93965-22-1
Tributyl(isodecanoyloxy)stannane EC / List no: 300-977-6 | CAS no: 93965-27-6
Tributylthiocyanatostannane EC / List no: 245-807-0 | CAS no: 23654-14-0
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannane EC / List no: 246-024-7 | CAS no: 24124-25-2
[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]bis[tributylstannane] EC / List no: 246-126-1 | CAS no: 24291-51-8
Allyltributylstannane EC / List no: 246-494-3 | CAS no: 24850-33-7
Tributyl(nicotinoyloxy)stannane EC / List no: 248-309-1 | CAS no: 27189-59-9
Tributyl(neodecanoyloxy)stannane EC / List no: 249-232-6 | CAS no: 28801-69-6
Tributyl(undec-10-enoyloxy)stannane EC / List no: 249-643-0 | CAS no: 29457-48-5
[(tetrachlorophthaloyl)bis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 250-627-0 | CAS no: 31430-86-1
Tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannane EC / List no: 266-560-5 | CAS no: 67057-32-3
[(octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannane] EC / List no: 266-955-2 | CAS no: 67701-37-5
Tributyl[(ethylsulphonyl)oxy]stannane EC / List no: 272-108-8 | CAS no: 68725-15-5
Azidotri-n-butyltin(IV) EC / List no: 605-822-9 | CAS no: 17846-68-3
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin EC / List no: 624-983-6 | CAS no: 53911-92-5
Bis(tributylstannyl)acetylene EC / List no: 627-010-3 | CAS no: 994-71-8
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole EC / List no: 627-303-6 | CAS no: 145214-05-7
2-(Tributylstannyl)pyridine EC / List no: 628-762-5 | CAS no: 17997-47-6
Tributylethynylstannane EC / List no: 628-819-4 | CAS no: 994-89-8
Tri-n-butylphenyltin; Tributylphenyltin EC / List no: 629-324-6 | CAS no: 960-16-7
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene EC / List no: 640-336-0 | CAS no: 54663-78-4
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole EC / List no: 641-307-5 | CAS no: 147716-03-8
Tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans EC / List no: 677-902-1 | CAS no: 105494-65-3
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene EC / List no: 677-907-9 | CAS no: 64724-29-4
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole EC / List no: 677-921-5 | CAS no: 105494-69-7
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine EC / List no: 677-925-7 | CAS no: 124252-41-1
3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione EC / List no: - | CAS no: 129034-70-4
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine EC / List no: 677-927-8 | CAS no: 189195-41-3
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole EC / List no: 677-930-4 | CAS no: 173979-01-6
2,3-difluoro-4-(tributylstannyl)pyridine EC / List no: 688-550-3 | CAS no: 1245816-05-0
Tributyltin chloride EC / List no: 215-958-7 | CAS no: 1461-22-9
Tributyltin bromide EC / List no: 215-959-2 | CAS no: 1461-23-0
Tributylmethylstannane EC / List no: 216-202-9 | CAS no: 1528-01-4
Tri-n-butyltin hydride EC / List no: 211-704-4 | CAS no: 688-73-3
Hexabutyldistannane EC / List no: 212-383-3 | CAS no: 813-19-4
Tri-n-butyltin methanolate EC / List no: 213-933-5 | CAS no: 1067-52-3
Tributyltin hydroxide EC / List no: 213-939-8 | CAS no: 1067-97-6
Tributyl[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannane EC / List no: 301-734-7 | CAS no: 94042-69-0
Stannane, tributyl-, mono(resin acyloxy) derivs. EC / List no: 302-265-0 | CAS no: 94095-56-4
-
-
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
401-190-1
101200-48-0
Opinion Adopted
Sweden
Active substance in Plant Protection Products
02/04/2019
Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2