Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Registry of CLH intentions until outcome

Registry of CLH intentions until outcome

The registry of classification and labelling (CLH) intentions until outcome lists the intentions and proposals received by ECHA for a new or revised harmonised classification and labelling of a substance. The proposals are submitted by Member State competent authorities, manufacturers, importers or downstream users.  

Interested parties can follow the progress of a proposal through the CLH process, from the notification of the intention to the adoption of the opinion of the Committee for Risk Assessment (RAC). The advance notice enables interested parties to plan and prepare for commenting later on.

Anyone with relevant information on the identity or hazard properties of a substance is encouraged to provide this information to the dossier submitter during the early stages of the process, or at the latest during the consultation.

Where an opinion has been adopted by RAC, the status is indicated as ‘Opinion Adopted’.

Note: The classification tables for those substances that have been reviewed are listed in the ‘Corrigenda to the RAC opinions’ document.

Last updated 06 Απριλίου 2020. Database contains 592 unique substances/entries.
Filter the list
Final submission date:
Withdrawal date:
Legal deadline for opinion adoption:
Regulatory programme:
Expected date of submission:
Proposed harmonised classification by the dossier submitter:
Date of opinion:

 
203-545-4
108-05-4
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
246-677-8
25155-23-1
Opinion Adopted
Netherlands
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
239-148-8
15096-52-3
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
237-410-6
13775-53-6
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
237-159-2
13674-87-8
Opinion Adopted
Ireland
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
247-759-6
26523-78-4
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
213-934-0
1067-53-4
Opinion Adopted
Austria
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
402-070-1
88122-99-0
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
237-158-7
13674-84-5
Withdrawn
Ireland
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
234-829-6
12035-72-2
Opinion Adopted
MIDU
Chemical registered under REACH
17/03/2020
Details
204-468-9
121-43-7
Intention
Netherlands
Chemical registered under REACH
13/03/2020
Details
220-449-8
2768-02-7
Opinion Adopted
Sweden
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
214-685-0
1185-55-3
Opinion Adopted
Sweden
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
204-469-4
121-44-8
Opinion Development
Austria
Chemical registered under REACH
03/02/2020
Details
233-042-5
10025-78-2
Opinion Development
Germany
Chemical registered under REACH
16/09/2019
Details
213-608-8
993-16-8
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
show/hide
Bis(tributyltin) oxide EC / List no: 200-268-0 | CAS no: 56-35-9
Tributyltin acetate EC / List no: 200-269-6 | CAS no: 56-36-0
Tributyl(nicotinoyloxy)stannane EC / List no: 248-309-1 | CAS no: 27189-59-9
Tributyl(neodecanoyloxy)stannane EC / List no: 249-232-6 | CAS no: 28801-69-6
Tributyl(undec-10-enoyloxy)stannane EC / List no: 249-643-0 | CAS no: 29457-48-5
[(tetrachlorophthaloyl)bis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 250-627-0 | CAS no: 31430-86-1
Tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannane EC / List no: 266-560-5 | CAS no: 67057-32-3
[(octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannane] EC / List no: 266-955-2 | CAS no: 67701-37-5
Tributyl[(ethylsulphonyl)oxy]stannane EC / List no: 272-108-8 | CAS no: 68725-15-5
Tributyl(2,4,5-trichlorophenoxy)stannane EC / List no: 277-638-3 | CAS no: 73927-98-7
(E,E)-tributyl(hexa-2,4-dienoyloxy)stannane EC / List no: 279-149-0 | CAS no: 79403-36-4
Tributylcyclopenta-2,4-dienylstannane EC / List no: 223-469-5 | CAS no: 3912-86-5
Tributyl(stearoyloxy)stannane EC / List no: 223-699-6 | CAS no: 4027-13-8
Tributyl(trichloroacetoxy)stannane EC / List no: 224-398-2 | CAS no: 4342-33-0
Tributylstannyl benzoate EC / List no: 224-399-8 | CAS no: 4342-36-3
[(terephthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 225-291-3 | CAS no: 4756-53-0
[(phthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane) EC / List no: 225-327-8 | CAS no: 4782-29-0
Tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannane EC / List no: 225-726-7 | CAS no: 5035-67-6
Tributyl(myristoyloxy)stannane EC / List no: 225-727-2 | CAS no: 5035-68-7
Tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannane EC / List no: 227-437-1 | CAS no: 5847-53-0
Tributylvinylstannane EC / List no: 231-291-4 | CAS no: 7486-35-3
Tributyl(palmitoyloxy)stannane EC / List no: 231-618-0 | CAS no: 7653-28-3
Tributyl(octanoyloxy)stannane EC / List no: 234-226-8 | CAS no: 10603-63-1
(acryloyloxy)tributylstannane EC / List no: 236-381-7 | CAS no: 13331-52-7
Tributylthiocyanatostannane EC / List no: 245-807-0 | CAS no: 23654-14-0
(Z,Z)-tributyl(octadeca-9,12-dienoyloxy)stannane EC / List no: 246-024-7 | CAS no: 24124-25-2
[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]bis[tributylstannane] EC / List no: 246-126-1 | CAS no: 24291-51-8
Allyltributylstannane EC / List no: 246-494-3 | CAS no: 24850-33-7
Stannane, tributyl-, mono(tall-oil fatty acyloxy) derivs. EC / List no: 284-083-0 | CAS no: 84777-54-8
Tributyl[(2,3-dibromo-2-methylpropionyl)oxy]stannane EC / List no: 284-301-4 | CAS no: 84837-25-2
Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy) derivs. EC / List no: 287-083-9 | CAS no: 85409-17-2
Tributyl[[(p-dodecylphenyl)sulphonyl]oxy]stannane EC / List no: 288-886-7 | CAS no: 85938-51-8
Sodium tributylstannolate EC / List no: 288-887-2 | CAS no: 85938-52-9
Stannane, tributyl-, mono[(C1-12-alkylsulfonyl)oxy] derivs. EC / List no: 292-191-4 | CAS no: 90552-67-3
Stannane, tributyl-, mono(C3-23-branched acyloxy) derivs. EC / List no: 292-193-5 | CAS no: 90552-68-4
Stannane, tributyl[(1-oxooctyl)oxy]-, branched EC / List no: 297-707-1 | CAS no: 93686-53-4
Tributyl(tert-decanoyloxy)stannane EC / List no: 298-515-0 | CAS no: 93805-32-4
Tributyl(isoundecanoyloxy)stannane EC / List no: 299-691-1 | CAS no: 93893-98-2
Tributyl(nonylphenoxy)stannane EC / List no: 300-673-3 | CAS no: 93951-53-2
Tributyl(isononanoyloxy)stannane EC / List no: 300-971-3 | CAS no: 93965-22-1
Tributyl(isodecanoyloxy)stannane EC / List no: 300-977-6 | CAS no: 93965-27-6
Tributyl[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannane EC / List no: 301-734-7 | CAS no: 94042-69-0
Stannane, tributyl-, mono(resin acyloxy) derivs. EC / List no: 302-265-0 | CAS no: 94095-56-4
Azidotri-n-butyltin(IV) EC / List no: 605-822-9 | CAS no: 17846-68-3
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin EC / List no: 624-983-6 | CAS no: 53911-92-5
Bis(tributylstannyl)acetylene EC / List no: 627-010-3 | CAS no: 994-71-8
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole EC / List no: 627-303-6 | CAS no: 145214-05-7
2-(Tributylstannyl)pyridine EC / List no: 628-762-5 | CAS no: 17997-47-6
Tributylethynylstannane EC / List no: 628-819-4 | CAS no: 994-89-8
Tri-n-butylphenyltin; Tributylphenyltin EC / List no: 629-324-6 | CAS no: 960-16-7
2-(Tri-n-butylstannyl)thiophene EC / List no: 640-336-0 | CAS no: 54663-78-4
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole EC / List no: 641-307-5 | CAS no: 147716-03-8
Tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans EC / List no: 677-902-1 | CAS no: 105494-65-3
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene EC / List no: 677-907-9 | CAS no: 64724-29-4
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole EC / List no: 677-921-5 | CAS no: 105494-69-7
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine EC / List no: 677-925-7 | CAS no: 124252-41-1
3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione EC / List no: - | CAS no: 129034-70-4
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine EC / List no: 677-927-8 | CAS no: 189195-41-3
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole EC / List no: 677-930-4 | CAS no: 173979-01-6
2,3-difluoro-4-(tributylstannyl)pyridine EC / List no: 688-550-3 | CAS no: 1245816-05-0
Tri-n-butyltin hydride EC / List no: 211-704-4 | CAS no: 688-73-3
Hexabutyldistannane EC / List no: 212-383-3 | CAS no: 813-19-4
Tri-n-butyltin methanolate EC / List no: 213-933-5 | CAS no: 1067-52-3
Tributyltin hydroxide EC / List no: 213-939-8 | CAS no: 1067-97-6
Tributyltin chloride EC / List no: 215-958-7 | CAS no: 1461-22-9
Tributyltin bromide EC / List no: 215-959-2 | CAS no: 1461-23-0
Tributylmethylstannane EC / List no: 216-202-9 | CAS no: 1528-01-4
Tributyltin fluoride EC / List no: 217-847-9 | CAS no: 1983-10-4
Tributyl(methacryloyloxy)stannane EC / List no: 218-452-4 | CAS no: 2155-70-6
Tributyl(oleoyloxy)stannane EC / List no: 221-433-3 | CAS no: 3090-35-5
Tributyl(lauroyloxy)stannane EC / List no: 221-434-9 | CAS no: 3090-36-6
Tributylphenoxystannane EC / List no: 222-721-1 | CAS no: 3587-18-6
Tributyl(pentachlorophenoxy)stannane EC / List no: 222-873-9 | CAS no: 3644-38-0
-
-
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
216-407-3
1576-35-8
Opinion Development
Germany
Chemical registered under REACH
28/10/2019
Details
236-675-5
13463-67-7
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
13/03/2020
Details
200-543-5
62-56-6
Intention
Sweden
Chemical registered under REACH
28/06/2019
Details
200-385-7
58-55-9
Opinion Development
Netherlands
Chemical registered under REACH
20/01/2020
Details
203-782-3
110-60-1
Withdrawn
Austria
Chemical registered under REACH
Active substance in Plant Protection Products
02/04/2019
Details
218-218-1
2082-81-7
Intention
Finland
Chemical registered under REACH
13/03/2020
Details
432-770-2
139189-30-3
Opinion Adopted
United Kingdom
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
432-770-2
139189-30-3
Opinion Adopted
United Kingdom
Chemical registered under REACH
23/09/2019
Details
202-625-6
97-99-4
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
203-726-8
109-99-9
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
204-126-9
116-14-3
Opinion Adopted
Ireland
Chemical registered under REACH
17/03/2020
Details
200-915-7
75-91-2
Opinion Adopted
Netherlands
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
232-268-1
8000-41-7
Intention
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
231-193-1
7446-07-3
Opinion Development
Netherlands
Chemical registered under REACH
02/09/2019
Details
236-813-4
13494-80-9
Opinion Development
Netherlands
Chemical registered under REACH
02/09/2019
Details
203-570-0
108-30-5
Opinion Adopted
Austria
Chemical registered under REACH
11/03/2020
Details
202-851-5
100-42-5
Opinion Adopted
Denmark
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
A colorless, refined petroleum distillate that is free from rancid or objectionable odors and that boils in a range of approximately 148.8°C to 204.4°C (300°F to 400°F).
232-489-3
8052-41-3
Opinion Adopted
Denmark
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C12 and boiling in the range of approximately 140°C to 220°C (284°F to 428°F).
265-191-7
64742-88-7
Opinion Adopted
Denmark
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
231-891-6
7775-19-1
Withdrawn
Sweden
Chemical registered under REACH
06/04/2020
Details
231-887-4
7775-09-9
Submitted
Sweden
Chemical registered under REACH
09/12/2019
Details
206-991-8
409-21-2
Opinion Adopted
Netherlands
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
200-712-3
69-72-7
Opinion Adopted
MIDU
Chemical registered under REACH
23/07/2019
Details
203-585-2
108-46-3
Intention
Finland
Chemical registered under REACH
03/02/2020
Details
432-430-3
-
Opinion Adopted
United Kingdom
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
430-050-2
-
Intention
Spain
Chemical registered under REACH
02/09/2019
Details
947-368-7
-
Opinion Development
Sweden
Chemical registered under REACH
09/03/2020
Details
943-265-6
-
Opinion Development
Sweden
Chemical registered under REACH
18/03/2020
Details
447-920-2
897393-42-9
Opinion Adopted
Belgium
Chemical registered under REACH
13/03/2020
Details
701-135-4
-
Submitted
Norway
Chemical registered under REACH
08/01/2020
Details
911-694-8
-
Intention
Netherlands
Chemical registered under REACH
16/03/2020
Details
204-427-5
120-80-9
Opinion Adopted
France
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details
200-338-0
57-55-6
Opinion Adopted
Germany
Chemical registered under REACH
02/04/2019
Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2