Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

REACH 2018

Επηρεάζεστε από την προθεσμία;

Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε χημικές ουσίες εκτός της ΕΕ, η ποσότητα των οποίων υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως, ενδέχεται να βαρύνεστε με υποχρεώσεις καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού REACH. Επιπλέον, εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε κάποιο προϊόν (μείγμα, αντικείμενο), το εν λόγω προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που χρήζουν χωριστής καταχώρισης.

Εάν έχετε προκαταχωρίσει ουσίες που παρασκευάζετε ή εισάγετε εκτός της ΕΕ και η ποσότητά τους υπερβαίνει τον ένα τόνο, όχι όμως και τους 100 τόνους ετησίως, οφείλετε να τις καταχωρίσετε βάσει του κανονισμού REACH έως τις 31 Μαΐου 2018.

infographic image

REACH 2018

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2