Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

REACH 2018

Image

10 years of REACH registration

For 10 years, chemicals companies have assessed the risks of their chemicals used in Europe and sent that information to ECHA according to the criteria set out in the REACH Regulation.

Today, we know more than ever before about the chemicals on the EU/EEA market, their properties and impacts. Companies are able to advise their customers on how to use them safely. ECHA together with the national authorities and the European Commission will use the knowledge to design EU wide measures to protect our citizens and the environment from any harmful effects.

Επηρεάζεστε από την προθεσμία;

Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε χημικές ουσίες εκτός της ΕΕ, η ποσότητα των οποίων υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως, ενδέχεται να βαρύνεστε με υποχρεώσεις καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού REACH. Επιπλέον, εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε κάποιο προϊόν (μείγμα, αντικείμενο), το εν λόγω προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που χρήζουν χωριστής καταχώρισης.

Εάν έχετε προκαταχωρίσει ουσίες που παρασκευάζετε ή εισάγετε εκτός της ΕΕ και η ποσότητά τους υπερβαίνει τον ένα τόνο, όχι όμως και τους 100 τόνους ετησίως, οφείλετε να τις καταχωρίσετε βάσει του κανονισμού REACH έως τις 31 Μαΐου 2018.

infographic image

REACH 2018

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2