Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

REACH 2018

Επηρεάζεστε από την προθεσμία;

Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε χημικές ουσίες εκτός της ΕΕ, η ποσότητα των οποίων υπερβαίνει τον ένα τόνο ετησίως, ενδέχεται να βαρύνεστε με υποχρεώσεις καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού REACH. Επιπλέον, εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε κάποιο προϊόν (μείγμα, αντικείμενο), το εν λόγω προϊόν ενδέχεται να περιέχει ουσίες που χρήζουν χωριστής καταχώρισης.

Εάν έχετε προκαταχωρίσει ουσίες που παρασκευάζετε ή εισάγετε εκτός της ΕΕ και η ποσότητά τους υπερβαίνει τον ένα τόνο, όχι όμως και τους 100 τόνους ετησίως, οφείλετε να τις καταχωρίσετε βάσει του κανονισμού REACH έως τις 31 Μαΐου 2018.

 

REACH 2018


Route: .live2