Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημόσιες διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/07/2019
 • Προθεσμία: 19/09/2019
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: not set
 • Προθεσμία: 19/08/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/03/2019
 • Προθεσμία: 20/09/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/06/2019
 • Προθεσμία: 19/12/2019
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 14
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/06/2019
 • Προθεσμία: 09/08/2019

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 27/05/2019
 • Προθεσμία: 26/07/2019
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/06/2019
 • Προθεσμία: 16/08/2019
Προτάσεις CLH: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2019
 • Προθεσμία: 30/08/2019

BPR

Δυνάμει υποψήφιοι για υποκατάσταση
Δραστικές ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 26/06/2019
 • Προθεσμία: 25/08/2019

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

Categories Display


Route: .live1