Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημόσιες διαβουλεύσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 46
 • Ημερομηνία έναρξης: 14/08/2019
 • Προθεσμία: 09/10/2019
Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/07/2019
 • Προθεσμία: 26/09/2019
Προσδιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
Ουσίες: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/09/2019
 • Προθεσμία: 18/10/2019
Περιορισμοί
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/06/2019
 • Προθεσμία: 19/12/2019
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 6
 • Ημερομηνία έναρξης: 16/08/2019
 • Προθεσμία: 30/09/2019
Προτάσεις δοκιμής: 10
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/09/2019
 • Προθεσμία: 01/11/2019

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 24/07/2019
 • Προθεσμία: 24/09/2019
Προτάσεις CLH: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 12/08/2019
 • Προθεσμία: 11/10/2019
Προτάσεις CLH: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 26/08/2019
 • Προθεσμία: 25/10/2019

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

Categories Display


Route: .live1