Διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές υποψήφιες προς υποκατάσταση ουσίες

Διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές υποψήφιες προς υποκατάσταση ουσίες

Διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές υποψήφιες προς υποκατάσταση ουσίες

If an active substance meets any of the criteria for substitution listed in Article 10(1) of the Biocidal Products Regulation (BPR), then the evaluating competent authority may identify the substances as a potential candidate for substitution.

If this is the case, before submitting its opinion on the approval or renewal of the active substance to the Commission, ECHA will launch a consultation on the active substance in question.

During the consultation the following information is made public:

  • substance identity (name and EC/CAS numbers)
  • product-type(s),
  • evaluating competent authority,
  • intended uses
  • condition(s) of Article 10(1) that are met

This applies to applications for approval or for renewal of approval of active substances, including review programme substances

There are currently no ongoing consultations.
 
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) PT 6 233-539-7 10222-01-2 31/01/2023 25/03/2023Consultation process

The consultation gathers relevant information on the availability of substitutes or alternatives to the active substance in question. Information on the availability of possible alternatives is highly important to support the comparative assessment that is required for the authorisation of biocidal products containing the active substance (considered as a candidate for substitution).

The consultation lasts for 60 days.

Interested third parties may submit relevant information using a secure web-form.

The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be available to members of the Biocidal Products Committee (BPC), the Member State competent authorities and the BPC Secretariat in ECHA.

All non-confidential information submitted during the process will be made available to the BPC members, accredited stakeholders and applicant(s) for the active substance. The non-confidential comments will also be available on the dedicated pages of the ECHA website.

At the end of the consultation period, the Biocidal Products Committee (BPC) will take into account the confidential and non-confidential information received before finalising its opinion.

EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.