Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προηγούμενες/Αποτελέσματα

Προηγούμενες/Αποτελέσματα

This page provides the list of testing proposal consultations for which the deadline for comments has passed. ECHA addresses all third-party contributions in the dossier evaluation decisions addressed to the registrant.

Further instructions

To see if testing proposals submitted by registrants, and for which ECHA has held a third-party consultation, were subsequently withdrawn, please consult the table below. First, follow the link to the related aggregated registration dossier (if it is already published). There you can review the details of the testing proposed and other information on the substance that is subject to the testing proposal. The admissibility of any testing proposal will be concluded only after the third party consultation. Later during the testing proposal examination process, you may check the same section in the disseminated dossier to see if a testing proposal previously present has been withdrawn. The reasons for withdrawal may be that the registrant has reviewed their assessment or has taken into account the third-party comments provided to ECHA and communicated to them.

 
Hydrocarbons, C16-C18, isoalkanes,<2% aromatics 948-766-3 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) 28/02/2019 15/04/2019
Reaction mass of N,N,N',N'-tetrabutylmethylenediamine and dibutylamine 948-040-6 - Genetic toxicity in vivo || Note: Link to registration dossier not given as the dossier not yet disseminated. || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant. 24/01/2019 11/03/2019
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and 2-propenoic acid 946-533-0 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C17 odd-numbered, C17-unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid (EC 931-291-0) 23/04/2018 07/06/2018
1,4-Benzenedicarboxylic acid, mixed Bu and 2-ethylhexyl diesters 946-149-3 1571954-81-8
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
21/05/2018
21/05/2018
05/07/2018
05/07/2018
Reaction mass of C18 (unsatd.) fatty acid amides/esters of diethanolamine, C16-18 (even-numbered) fatty amine (..) 943-172-0 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
Fatty acids, C12-14, α-sulfo, disodium salts 942-523-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/11/2018
02/11/2018
17/12/2018
17/12/2018
Fatty acids, C12-14, α-sulfo, disodium salts 942-523-5 -
Long-term toxicity to fish (OECD 212 – Registrant’s preference)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) on rodents
Sub-chronic toxicity (90-day): oral on rodents
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
Sophorolipids: fermentation products of glucose and fatty acids, C18 (unsaturated), glycerol esters with yeast Candida Bombicola, partially hydrolysed 941-809-7 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant. 24/07/2019 09/09/2019
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane 941-793-1 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with 2-Propyn-1-ol, compd. with methyloxirane (EC 609-530-2, CAS 38172-91-7) 17/04/2015 04/06/2015
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane 941-793-1 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 26/04/2019 10/06/2019
Fatty acids, tall-oil, di- and triesters with trimethylolpropane 941-376-4 -
Long-term toxicity to aquatic invertebrates
Long-term toxicity to fish || Note: Testing on fish needs to be considered in relation to the testing proposal for long-term toxicity to aquatic invertebrates.
Testing proposed with EC No 931-531-4.
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
3-methyldecane; benzene; cyclooctane; nonane 941-364-9 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) 05/07/2018 20/08/2018
Reaction mass of 2-[[4-[[3,5-dimethyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]-2,6-dimethyl-phenoxy]methyl]oxirane and 1,3-bis[4-[[3,5-dimethyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]-2,6-dimethyl-phenoxy]propan-2-ol and 1-[4-[[3,5-dimethyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]-2,6-dimethyl-phenoxy]-3-[4-[[4-[3-[4-[[3,5-dimethyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]-2,6-dimethyl-phenoxy]-2-hydroxy-propoxy]-3,5-dimethyl-phenyl]methyl]-2,6-dimethyl-phenoxy]propan-2-ol 941-357-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
08/02/2017
08/02/2017
27/03/2017
27/03/2017
Cashew (Anacardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated 941-216-3 -
Bioaccumulation aquatic / sediment || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade). Testing proposal is based on concern identified by the registrant.
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade). Testing proposal is based on concern identified by the registrant.
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade). Testing proposal is based on concern identified by the registrant.
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade). Testing proposal is based on concern identified by the registrant.
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
Cashew (Anacardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distillation Residue 941-212-1 -
Bioaccumulation aquatic / sediment || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade).
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade).
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade). Testing proposal is based on concern identified by the registrant.
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with Cashew Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled (Distilled Grade).
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
Reaction mass of 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid and 2-(4,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)succinic acid 940-877-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
29/03/2019
29/03/2019
13/05/2019
13/05/2019
Bis(2-chloroethoxy)methane 1,15-dichloro-3,5,8,11,13-penta-oxa pentadecane 1-(2-chloroethoxy)-2-(2-chloroethoxymethoxy)ethane 940-783-4 -
Genetic toxicity in vivo
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) // Note: test to be performed with analogues substance 1-chloro-2-[(2-chloroethoxy)methoxy]ethane (EC 203-920-2 )
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
reaction mass of bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate and tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate 940-592-6 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
Fatty acids, tall oil and rosin reacted with maleic anhydride 940-281-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) //Note:testing to be done with rosin maleated (CAS 8050-28-0)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral. //Note:testing to be done with rosin maleated (CAS 8050-28-0)
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Bis[C5-(branched)-alkyl]l benzene-1,4-dicarboxylate   940-272-6 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
Nonanoic acid (branched), 2-oxiranylmethyl ester 940-029-4 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with 2,3-epoxypropyl neodecanoate (EC No. 247-979-2)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) || Note: testing proposed with 2,3-epoxypropyl neodecanoate (EC No. 247-979-2)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with 2,3-epoxypropyl neodecanoate (EC No. 247-979-2)
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
Reaction Mass of Cis-4-(isopropyl) cyclohexanemethanol and Trans-4-(isopropyl) cyclohexanemethanol 939-719-8 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate) 939-717-7 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 02/06/2014 17/07/2014
Reaction mass of ethoxylated (≥ 3 moles) bisphenol A dimethacrylate and (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate 939-702-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Ethoxylated bisphenol A diacrylate
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with Ethoxylated bisphenol A diacrylate
12/12/2014
12/12/2014
26/01/2015
26/01/2015
Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2(or 3)-sulfo-,N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl)), disodium salts 939-691-7 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 17/09/2019 01/11/2019
Reaction mass of 1-(C12-18-(even numbered))-alkyl-tetrahydropyrimidin-2(1H)-imine acetate salt and 1-(3-((C12-18-(even numbered))-alkyl-amino)propyl)guanidine acetate salt and 1-(C12-18-(even numbered))-alkyl-1-(3-guanidinopropyl)guanidine acetate salt 939-650-3 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 14/08/2014 28/09/2014
Distilled tall oil, magnesium salts 939-629-9 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
30/11/2015
30/11/2015
14/01/2016
14/01/2016
Hydrocarbons, C14-C17, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 939-601-6 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) // Note: testing proposed with Icosane (C20 normal alkanes); Hydrocarbons, C14-C19, isoalkane, cyclics, < 2%; Hydrocarbon, C16-C20, normal, isoalkane, cyclics, 2-30% aromatics 02/06/2014 17/07/2014
Reaction mass of potassium ethyl octylphosphonate and diethyl octylphosphonate 939-595-5 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 17/04/2015 04/06/2015
Reaction Products of alcohols, C14-18, C18 unsat., esterified with phosphorus pentoxide and salted with amines, C12-14,-tert-alkyl 939-591-3 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 15/04/2014 30/05/2014
3-C12-18-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide 939-581-9 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 26/03/2018 11/05/2018
Reaction mass of Ammonium bisethanedioato bisaquo niobate(V) (anhydrous form) and Ammonium hydrogen ethanedioate ethanedioic acid (anhydrous form 939-559-9 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 01/09/2017 16/10/2017
Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate 939-538-4 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
04/04/2014
04/04/2014
19/05/2014
19/05/2014
Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]dimethylene]bisphosphonic acid, sodium salt and 4-(Phosphonomethyl)-2-hydroxy-2-oxo-1,4,2-oxazaphosphorinane, sodium salt 939-513-8 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed either the registered substance or a read-across substance, which would be the acid form of the registered substance
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
Note: testing proposed either the registered substance or a read-across substance, which would be the acid form of the registered substance
25/06/2015
25/06/2015
10/08/2015
10/08/2015
Reaction product of 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene and hydrogen 939-489-9 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90 day): oral
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine 939-485-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
Reaction products of tryglycerides, C8-C18 (even numbered) and C18-unsaturated, glycerine and ethylene oxide 939-459-5 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 30/11/2015 14/01/2016
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 939-457-4 -
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
1-Propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-dimethyl-3-sulfo-, N-(C8-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts 939-455-3 -
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90 day): oral
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1) 939-448-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: Testing proposed with 1-Propanamine, 3-((C9-11-iso-,C10-rich)alkyloxy)-
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: Testing proposed with 1-Propanamine, 3-((C9-11-iso-,C10-rich)alkyloxy)-
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
Reaction mass of (2S-cis)-tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran and Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropen-1-yl)pyran (2R,4R) and Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropen-1-yl)pyran (2S,4S) and (2R-cis)-tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran 939-429-1 16409-43-1
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
30/11/2015
30/11/2015
14/01/2016
14/01/2016
Fatty acids, tall-oil, reaction products with acrylic acid 939-424-4 - Long-term toxicity to fish 04/04/2014 19/05/2014
Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes and melamine 939-379-0 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 04/04/2014 19/05/2014
Reaction product of naphthalene, propan-2-ol, sulfonated and neutralized by caustic soda 939-368-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
17/06/2014
17/06/2014
01/08/2014
01/08/2014
Reaction mass of sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate and stearic acid 939-201-1 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 25/06/2015 10/08/2015
Reaction mass of 4-tert-butylphenol and 1,3- phenylenedimethanamine and 2-({[3-(aminomethyl) benzyl]amino}methyl)-4-tert-butylphenol 939-071-6 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/07/2013
02/07/2013
16/08/2013
16/08/2013
Reaction mass of 3-isopropyl-6-methylenecyclohexene and (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene and (4S)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene 939-009-8 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
01/09/2017
01/09/2017
16/10/2017
16/10/2017
Middle distillate from refinery proces cofeeding vegetable oil 938-793-9 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 02/09/2013 18/10/2013
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C11-C13 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid 938-645-3 -
Long-term toxicity to fish Note: testing proposed with [Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C11 alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid] (EC 271-794-6)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) Note: testing proposed with [Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C17 odd-numbered, C17-unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid] (EC 931-291-0)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral Note: testing proposed with [Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C17 odd-numbered, C17-unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid] (EC 931-291-0)
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
Reaction mass of 2-ethyl-2-(methoxymethyl)-propane-1,3-diol and 2-ethylpropane-1,3-diol 938-572-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
06/09/2018
06/09/2018
22/10/2018
22/10/2018
Ashes (residues), nonhazardous municipal solid waste 937-417-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/08/2012
17/08/2012
01/10/2012
01/10/2012
Hydrocarbons, C17-C19, n-alkanes, <2% aromatics 937-158-3 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Decene, hydroformylation products, high boiling 935-454-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) // Note: testing proposed with Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues (CAS: 90622-27-8)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral // Note: testing proposed with Alkenes, C11-12, hydroformylation products, distn. residues (CAS: 90622-27-8)
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
C26-28 (even numbered) α-alkenes 934-268-3 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
02/08/2012
02/08/2012
02/08/2012
Reaction mass of N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl]methacrylamide and methacrylic acid 934-058-1 -
Genetic toxicity in vivo
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
Slags, steelmaking, elec. furnace (stainless/high alloy steel production) 932-476-9 - Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation 06/03/2012 20/04/2012
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, low boiling 932-235-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 16/06/2011 01/08/2011
Reaction mass of Amides, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated and Glycerol, ethoxylated 932-164-2 -
Long-term toxicity to fish
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
29/07/2011
29/07/2011
12/09/2011
12/09/2011
Calcium dihydroxide precipitated with carbon dioxide during sugar juice purification 932-124-4 - Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation 01/07/2011 15/08/2011
N-[3-(dimethylamino)propyl] C 12-C18 alkylamide 932-121-8 1147459-12-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/09/2014
18/09/2014
03/11/2014
03/11/2014
Reaction mass of p-mentha-1,4-diene and p-mentha-1,3-diene and dipentene and p-mentha-1(7),2-diene and p-mentha-1,4(8)-diene 931-893-3 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/09/2011
15/09/2011
31/10/2011
31/10/2011
Reaction mass of Alkenes C20-24 and Alkenes C24-28 931-746-3 93924-10-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/11/2011
03/11/2011
16/07/2012
19/12/2011
19/12/2011
30/08/2012
Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates 931-745-8 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 01/07/2011 15/08/2011
Amides, C16-C18 (even numbered) 931-695-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
30/09/2011
30/09/2011
Alkenes, C11-12 931-515-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/11/2011
03/11/2011
25/06/2012
19/12/2011
19/12/2011
09/08/2012
Alkenes, C21-32 linear and branched 931-505-2 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/09/2011
15/09/2011
25/06/2012
31/10/2011
31/10/2011
09/08/2012
Alkenes C20+ 931-467-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/09/2011
15/09/2011
31/10/2011
31/10/2011
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C14-18alkyl derivs 931-371-5 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) 23/04/2018 07/06/2018
Activated Carbon - High Density Skeleton 931-328-0 - Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation 16/06/2011 01/08/2011
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide 931-324-9 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 02/09/2011 17/10/2011
Amides, C16-C18 (even) , N,N'-ethylenebis 931-299-4 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 16/08/2011 30/09/2011
Reaction mass of 1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched and 1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched acetate 931-295-2 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1) 931-276-9 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) 23/04/2018 07/06/2018
Hydrocarbons, C14-C20, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 931-265-9 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Product of Semi-Dry Absorption method of Flue Gas Desulphurization (SDA Product) 931-259-6 -
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
02/09/2011
02/09/2011
17/10/2011
17/10/2011
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass,other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests) 931-257-5 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 05/04/2011 20/05/2011
Amorphous glass product formed from the melting and fiberisation of dipotassium oxide, oxo(oxoalumanyloxy)alumane and dioxosilane 931-219-8 - Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation 24/05/2013 08/07/2013
Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized 931-216-1 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/03/2011
15/03/2011
29/04/2011
29/04/2011
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized 931-209-3 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/03/2011
15/03/2011
29/04/2011
29/04/2011
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized 931-203-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/03/2011
15/03/2011
29/04/2011
29/04/2011
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 931-121-5 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Alkenes, C13-14 931-071-4 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 25/06/2012 09/08/2012
Shale oils, heavy 930-690-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/11/2011
14/03/2016
14/03/2016
02/01/2012
28/04/2016
28/04/2016
Reaction product of Crude sludge and Calcium oxide. Crude sludge is the mixture of by-products of petroleum hydrocarbons refining (especially Total petroleum hydrocarbons, Polycyclic aromatic hydrocarbons, acid-refined heavy petroleum distillates). The Crude sludge is neutralised by calcium oxide in the ratio 80:20. The maturing process proceeds under ambient conditions and takes for at least 3 days. Subsequently, the reaction product is processed mechanically 930-592-4 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 20/09/2013 04/11/2013
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, <2% aromatics 929-018-5 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 928-253-0 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Octadecylamine, reaction products with 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 928-226-3 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 16/10/2014 01/12/2014
Hydrocarbons, C8-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 928-136-4 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Acetalization products between glucose and C16-18(even numbered)- alcohol 927-870-2 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 15/09/2011 31/10/2011
Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 927-676-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 927-632-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 927-344-2 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 927-285-2 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 927-241-2 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 926-141-6 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
(Reaction product of 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol, 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol and formaldehyde), propoxylated 926-000-9 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 04/04/2014 19/05/2014
Hydrocarbons, C9-C11, cyclics, <2% aromatics 925-894-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 925-653-7 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate 925-259-5 140921-24-0
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/05/2014
16/05/2014
16/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, <2% aromatics 924-803-9 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Acetalization products between glucose and C20-22(even numbered)- alcohol 923-835-0 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 15/09/2011 31/10/2011
Shale oils, light 923-592-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
Shale oils, light 923-592-0 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) “|| Note: testing proposed with Shale oils, heavy fraction (Registration No 01-2119756217-35-0000)||” Sub-chronic toxicity (90-day): oral “|| Note: testing proposed with Shale oils, heavy fraction (Registration No 01-2119756217-35-0000)||” 14/03/2016 28/04/2016
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics 923-037-2 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, <2% aromatics 921-535-4 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) 02/11/2018 17/12/2018
Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 921-050-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics 920-901-0 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %) 920-360-0 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C10-C14, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics 920-274-3 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 920-134-1 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 920-114-2 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 920-107-4 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 919-857-5 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Esterification products of 4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated and prop-2-enoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acide 919-846-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Note: testing proposed with an analogous substance
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/08/2015
31/08/2015
15/10/2015
15/10/2015
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 919-446-0 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 919-164-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 919-029-3 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %) 919-006-8 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 918-973-3 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 918-481-9 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 918-317-6 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics 918-167-1 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C14-C17, n-alkanes, <2% aromatics 917-828-1 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
Hydrocarbons, C14-C17, n-alkanes, <2% aromatics 917-828-1 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) || Note: testing proposed with two substances in a group: Icosane (EC 204-018-1) and Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (920-114-2) 02/11/2018 17/12/2018
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 917-488-4 - Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) 25/06/2012 09/08/2012
(no public substance name available) 916-916-7 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 12/12/2014 26/01/2015
Reaction mass of 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:5) and 3,3'-[ethylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:6) and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:4) 916-899-6 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 10/08/2018 24/09/2018
Reaction mass of Amines, coco alkyl and β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs. and β-Alanine, N-coco alkyl derivs. 915-790-0 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 12/12/2014 26/01/2015
Reaction mass of 4,4,13,13-tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane and 4,4,14,14-tetraethoxy-3,15-dioxa-8,9,10-trithia-4,14-disilaheptadecane 915-748-1 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) // Note: testing proposed with (CAS 211519-85-6)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) // Note: testing proposed with (CAS 211519-85-6)
17/06/2014
17/06/2014
01/08/2014
01/08/2014
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 915-687-0 - Genetic toxicity in vivo 15/09/2011 31/10/2011
Polysulfides, bis[3-(triethoxysilyl)propyl] 915-673-4 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/07/2011
15/07/2011
29/08/2011
29/08/2011
Polysulfides, bis[3-(triethoxysilyl)propyl] 915-673-4 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
28/02/2018
28/02/2018
16/04/2018
16/04/2018
Polysulfides, bis[3-(triethoxysilyl)propyl] 915-673-4 - Reproductive/developmental toxicity 22/12/2010 07/02/2011
Reaction mass of resin acids and rosin acids, hydrogenated, potassium salts and potassium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate 915-657-7 -
Pre-natal developmental toxicity, //Note: Testing proposed with Rosin (CAS RN 8050-09-7) and Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin (CAS RN 911-238-8)
Two-generation reproductive toxicity, //Note: Testing proposed with Rosin (CAS RN 8050-09-7) and Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin (CAS RN 911-238-8)
19/07/2013
19/07/2013
02/09/2013
02/09/2013
Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone 915-623-1 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 15/04/2014 30/05/2014
Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone 915-623-1 -
Genetic toxicity in vivo
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinonedimethylpropyl)anthraquinone 915-623-1 -
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
13/11/2017
13/11/2017
13/11/2017
Reaction mass of resin acids and rosin acids, hydrogenated, sodium salts and sodium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7- -isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate 915-568-3 -
Pre-natal developmental toxicity, //Note: Testing proposed with Rosin (CAS RN 8050-09-7) and Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin (CAS RN 911-238-8)
Two-generation reproductive toxicity, //Note: Testing proposed with Rosin (CAS RN 8050-09-7) and Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin (CAS RN 911-238-8)
19/07/2013
19/07/2013
02/09/2013
02/08/2013
Reaction mass of 1-phenyloctadecane-1,3-dione and phenylicosane-1,3-dione 915-316-2 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 06/03/2012 20/04/2012
2,2,4(or 2,4,4)-Trimethylhexane-1,6-diisocyanate 915-277-1 32052-51-0
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): inhalation
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
Reaction mass of cobalt and copper and iron 912-664-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
Reaction mass of 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(methoxymethoxy)methyl]- and 1,3-dioxane-5,5-dimethanol 911-819-6 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
16/08/2019
16/08/2019
30/09/2019
30/09/2019
Reaction mass of 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(methoxymethoxy)methyl]- and 1,3-dioxane-5,5-dimethanol 911-819-6 -
Reproductive toxicity (developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
14/02/2011
14/02/2011
31/03/2011
31/03/2011
Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]- 911-811-2 -
Long-term toxicity to fish
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 -
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
18/11/2014
18/11/2014
02/01/2015
02/01/2015
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]- 911-490-9 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral 27/05/2019 11/07/2019
Reaction mass of diisobutyl hydrogen phosphate and isobutyl dihydrogen phosphate 911-351-2 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 14/08/2014 28/09/2014
Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol 911-254-5 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 16/06/2011 01/08/2011
Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin 911-238-8 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)|| Note: Testing proposed with Rosin (CAS RN 8050-09-7) and Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin (CAS RN 911-238-8)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity) || Note: Testing proposed with Rosin (CAS RN 8050-09-7) and Reaction mass of hydrogenated and dehydrogenated rosin (CAS RN 911-238-8)
19/07/2013
19/07/2013
02/09/2013
02/09/2013
Reaction mass of Rosin, hydrogenated and [1R-(1a,4ß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylic acid 911-238-8 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
15/03/2011
15/03/2011
29/04/2011
29/04/2011
Benzene, diethenyl- and Benzene, ethenylethyl- 910-757-7 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
16/08/2019
16/08/2019
30/09/2019
30/09/2019
Reaction mass of cobalt sulphide and nickel sulphide and trinickel disulphide 910-663-6 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
Reaction mass of methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid and dimethyl hydrogen phosphate 908-996-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: Testing is proposed with Phosphoric acid, butyl ester (CAS 12788-93-1).
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: Testing is proposed with Phosphoric acid, butyl ester (CAS 12788-93-1).
20/05/2015
20/05/2015
06/07/2015
06/07/2015
Reaction mass of 1-chlorobut-2-ene and 3-chlorobut-1-ene 908-820-9 - Genetic toxicity in vivo 16/07/2012 30/08/2012
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol 907-996-4 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol (EC 205-592-6) 10/08/2018 24/09/2018
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol 907-996-4 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol (EC 205-592-6) 27/05/2019 11/07/2019
Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]- and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) and Decanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis- 907-495-0 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity): in rat and rabbit
Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
11/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
Reaction mass of 2-methylpent-2-ene and diisopropyl ether 906-484-8 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation
29/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
Reaction mass of 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E) and 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- 906-125-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
01/07/2011
01/07/2011
15/08/2011
15/08/2011
Reaction mass of benzyl 2-ethylhexyl adipate and bis(2-ethylhexyl) adipate and dibenzyl adipate 905-983-8 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 14/08/2014 28/09/2014
Reaction mass of 2,2',2''-nitrilotriethanol and disodium succinate and sodium acetate and sodium bromide 905-908-9 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
21/03/2014
21/03/2014
05/05/2014
05/05/2014
Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol 904-153-2 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
29/07/2011
29/07/2011
12/09/2011
12/09/2011
Reaction mass of 2,2'-oxydibutane and 2-methylpropan-2-ol and butan-2-ol and 2,2'-oxydipropane 903-919-3 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90 day): inhalation
29/07/2011
29/07/2011
29/07/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
Alkenes, C16-18 900-050-1 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Reproductive toxicity (two-generation reproductive toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
25/06/2012
30/09/2011
30/09/2011
09/08/2012
Reaction products of acrylic acid with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol] 830-217-3 1393932-71-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: Link to registration dossier not given as the dossier not yet disseminated
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: Link to registration dossier not given as the dossier not yet disseminated
24/01/2019
24/01/2019
11/03/2019
11/03/2019
Zinc, O,O-mixed (iso-Bu), (iso-Pr), (pentyl) phosphorodithioate 820-225-5 101747-77-7
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) “|| Note: testing proposed with [Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts] (EC 270-608-0)
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) “|| Note: testing proposed with [Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts] (EC 270-608-0)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral “|| Note: testing proposed with [Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts] (EC 270-608-0)
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
1-Dodecene, dimers 814-509-8 62132-67-6 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 02/11/2018 17/12/2018
Peroxyacetic acid, reaction products with N2,N2’-1,6-hexanediylbis[N4,N6-dibutyl-N2,N4,N6-tris(2,2,6,6,tetramethyl-4-piperidinyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, hydrogenated 812-927-5 1902936-62-2 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 10/08/2018 24/09/2018
Strontium neodecanoate 812-724-1 106705-37-7 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) Note: testing proposed with [Strontium oxide] (EC 215-219-9) 26/04/2019 10/06/2019
2,2-dimethyl-3-oxopropyl acetate 811-188-6 16184-79-5 Genetic toxicity in vivo || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant. 01/09/2017 16/10/2017
Zinc, bis[O,O-bis(1-methylethyl) phosphorodithioato-.kappa.S]bis(cyclohexanamine)-, (T-4)- 809-986-4 52585-16-7 Genetic toxicity in vivo 18/06/2018 02/08/2018
3-Ethenyl-5-methyl-2-oxazolidinone 809-852-5 3395-98-0
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
27/09/2017
27/09/2017
13/11/2017
13/11/2017
N-{2-[(phenylcarbamoyl)amino]phenyl}benzenesulfonamide 806-543-7 215917-77-4 Genetic toxicity in vivo || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant 30/11/2015 14/01/2016
Fatty acids, tall-oil, reaction products with fatty acids C16-C18 and C18-unsatd, branched and linear, diethylenetriamine and citric acid 806-510-7 1393571-43-1
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine and maleic anhydride (CAS number: 1419212-76-2, CAS name: Amides, tall-oil fatty, N, N’-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis-, maleated)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine and maleic anhydride (CAS number: 1419212-76-2, CAS name: Amides, tall-oil fatty, N, N’-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis-, maleated)
05/06/2014
05/06/2014
21/07/2014
21/07/2014
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, reaction products with diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, Me maleates 806-509-1 1393571-42-0 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 05/06/2014 21/07/2014
Fatty acids, tall-oil, reaction products with fatty acids C16-C18 and C18-unsatd, branched and linear, diethylenetriamine and maleic anhydride 806-508-6 1419212-77-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral Note: testing proposed with substance Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine and maleic anhydride (CAS: 1419212-76-2)
05/06/2014
05/06/2014
21/07/2014
21/07/2014
((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)phenyl)methanetriyl)tribenzene 801-941-7 1404190-37-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/05/2016
31/05/2016
15/07/2016
15/07/2016
((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)phenyl)methanetriyl)tribenzene 801-941-7 1404190-37-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
20/10/2016
20/10/2016
05/12/2016
05/12/2016
(3E)-2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohexene-1-carbaldehyde 801-656-8 1416808-92-8 Genetic toxicity in vivo || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant. 17/04/2015 04/06/2015
Morpholine, 4-C12-14-alkyl derivs. 800-906-3 1402434-48-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
sodium/triethanolamine 4-((2-hydroxyethyl)amino)-3-pentaproenyl-4-oxobutanoate 800-765-8 1424149-03-0 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 15/07/2014 29/08/2014
Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products with branched nonene, sulfonated, sodium salts 800-660-7 1258274-08-6 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 23/01/2015 09/03/2015
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine and maleic anhydride 800-430-6 1419212-76-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
05/06/2014
05/06/2014
21/07/2014
21/07/2014
Fats and Glyceridic oils, vegetable, winterized, reaction products with ammonia-ethanolamine reaction products 800-253-4 - Long-term toxicity to fish || Note: Testing on fish needs to be considered in relation to the testing proposal for long-term toxicity to aquatic invertebrates.

Link to registration dossier not given as the dossier not yet disseminated.
30/11/2015 14/01/2016
Copper (2+), bis [N-{amino (imino-KN) methyl} urea-KO]-, nitrate (1:2) 800-038-5 1071838-81-7 Genetic toxicity in vivo || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant. 23/01/2015 09/03/2015
tri{[(2s)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane 701-301-6 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
27/05/2019
27/05/2019
11/07/2019
11/07/2019
Propionaldehyde, reaction product with formaldehyde 701-281-9 - Genetic toxicity in vivo || Note: the EC/list number of the substance has been changed. 10/12/2018 24/01/2019
benzyl butyl cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylate 701-279-8 1931129-39-3
Long-term toxicity to fish || Note: Link to the registration dossier not given as the dossier not yet disseminated. || Note: this substance was previously registered, identified and disseminated with EC No. 810-685-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: Link to registration dossier not given as the dossier not yet disseminated. || Note: this substance was previously registered, identified and disseminated with EC No. 810-685-5
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: Link to registration dossier not given as the dossier not yet disseminated. || Note: this substance was previously registered, identified and disseminated with EC No. 810-685-5
10/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
C14-17 alkanes, sec-mono- and disulfonic acids, phenyl esters 701-257-8 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Sulfonic acids, C10-C21-alkane, Ph-esters (EC 293-728-5) 10/08/2018 24/09/2018
Soybean oil, oligomerized 701-252-0 - Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 06/09/2018 22/10/2018
Methanal, reaction products with 1,3-bis(aminomethyl)benzene and hydroxybenzen 701-207-5 1950616-36-0
Genetic toxicity in vivo
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
05/07/2018
05/07/2018
05/07/2018
Reaction products of pentaerythritol, propoxylated and 1-chloro-2,3-epoxypropane with hydrogen sulfide 701-196-7 -
Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) || Note: Testing proposal is based on concern identified by the registrant.
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
31/01/2018
31/01/2018
19/03/2018
19/03/2018
Potassium salts of {hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakisphosphonic acid (4-7:1)  701-184-1 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/01/2018
31/01/2018
19/03/2018
19/03/2018
Octadecanoic acid, sulfonated, potassium salt 701-179-4 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: The List number has changed. 31/01/2018 19/03/2018
6-(isononanoylamino)hexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) 701-138-0 242482-67-3 Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) 01/09/2017 16/10/2017
branched-nonyl 3,5,5 trimethylhexanoate 701-133-3 - Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: previous EC no 609-993-0 21/05/2018 05/07/2018
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine 701-120-2 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity) || Note: testing proposed with Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: testing proposed with Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
28/02/2018
28/02/2018
16/04/2018
16/04/2018
(Z)-4-[C11-13(branched)alkylamino]-4-oxo-2-butenoic acid 701-116-0 84583-68-6 Sub-chronic toxicity (90-day): oral || Note: The previous EC number for the substance is 283-219-6. 22/06/2017 07/08/2017
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester 701-012-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
10/12/2018
10/12/2018
24/01/2019
24/01/2019
Reaction Mass of Benzyl (1R,1S) 2,2,4-trimethyl-1-[(2-methylpropanoyl)oxy]pentan-3-yl benzene-1,2-dicarboxylate and Benzyl (3R,3S) 2,2,4-trimethyl-3-[(2-methylpropanoyl)oxy]pentyl benzene-1,2-dicarboxylate 701-008-3 - Reproductive toxicity (extended one-generation reproductive toxicity study) 27/05/2019 11/07/2019Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2