Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προηγούμενες/Αποτελέσματα

Προηγούμενες/Αποτελέσματα

This page provides the list of testing proposal consultations for which the deadline for comments has passed. ECHA addresses all third-party contributions in the dossier evaluation decisions addressed to the registrant.

Further instructions

To see if testing proposals submitted by registrants, and for which ECHA has held a third-party consultation, were subsequently withdrawn, please consult the table below. First, follow the link to the related aggregated registration dossier (if it is already published). There you can review the details of the testing proposed and other information on the substance that is subject to the testing proposal. The admissibility of any testing proposal will be concluded only after the third party consultation. Later during the testing proposal examination process, you may check the same section in the disseminated dossier to see if a testing proposal previously present has been withdrawn. The reasons for withdrawal may be that the registrant has reviewed their assessment or has taken into account the third-party comments provided to ECHA and communicated to them.

 
3,5,5-trimethylhexanoic acid 221-975-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/05/2011
31/05/2011
15/07/2011
15/07/2011
3,5,5-trimethylhexyl acetate 261-245-9 58430-94-7
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol 237-438-9 13784-51-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
01/09/2017
01/09/2017
16/10/2017
16/10/2017
3-((5-(3-(Dodecanoyloxy)-2,2-dimethylpropylideneamino)-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate 700-071-4 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/05/2012
16/05/2012
02/07/2012
02/07/2012
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine 939-485-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
02/06/2014
02/06/2014
17/07/2014
17/07/2014
3-(trimethoxysilyl)propiononitrile 219-764-3 2526-62-7
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
21/03/2014
21/03/2014
05/05/2014
05/05/2014
3-aminopropyldiethylamine 203-236-4 104-78-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
21/03/2014
21/03/2014
05/05/2014
05/05/2014
3-Ethenyl-5-methyl-2-oxazolidinone 809-852-5 3395-98-0
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
27/09/2017
27/09/2017
13/11/2017
13/11/2017
3-ethyloxetane-3-methanol 221-254-0 3047-32-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/01/2014
31/01/2014
17/03/2014
17/03/2014
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2-methylimidazole 500-181-0 68002-42-6
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/09/2014
18/09/2014
03/11/2014
03/11/2014
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine 500-101-4 38294-64-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/04/2014
15/04/2014
30/05/2014
30/05/2014
4,4'-sulfonyldiphenol 201-250-5 80-09-1
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/04/2011
15/04/2011
30/05/2011
30/05/2011
4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl 218-760-9 2226-96-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/02/2015
16/02/2015
02/04/2015
02/04/2015
4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl 218-760-9 2226-96-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
14/08/2014
14/08/2014
28/09/2014
28/09/2014
4-methylthiosemicarbazide 229-563-2 6610-29-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/09/2014
18/09/2014
03/11/2014
03/11/2014
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid 204-445-3 121-03-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/04/2011
15/04/2011
30/05/2011
30/05/2011
4-oxovaleric acid 204-649-2 123-76-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
10/12/2018
10/12/2018
24/01/2019
24/01/2019
4-trans-Propyl-4-trans-vinyl-[1,1-bicylohexyl] 601-409-2 116020-44-1
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
25/06/2015
25/06/2015
10/08/2015
10/08/2015
5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol 225-967-8 5187-23-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/01/2014
31/01/2014
17/03/2014
17/03/2014
8,9,10-trinorborn-2-ene 207-866-0 498-66-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/06/2011
16/06/2011
01/08/2011
01/08/2011
[3-(triethoxysilyl)propyl]urea 245-876-7 23779-32-0
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/04/2015
17/04/2015
04/06/2015
04/06/2015
[hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt 254-135-7 38820-59-6
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
14/08/2014
14/08/2014
28/09/2014
28/09/2014
A mixture of: tetrasodium-phosphonoethane-1,2-dicarboxylate,hexasodium-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate 410-800-5 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
06/03/2012
06/03/2012
20/04/2012
20/04/2012
a,a-dimethylphenethyl acetate 205-781-3 151-05-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/05/2017
17/05/2017
03/07/2017
03/07/2017
Adipohydrazide 213-999-5 1071-93-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
31/01/2014
31/01/2014
17/03/2014
17/03/2014
alkyl amine and alkylbenzenesulphonate - -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
26/03/2018
26/03/2018
11/05/2018
11/05/2018
Allyl (cyclohexyloxy)acetate 272-657-3 68901-15-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
10/08/2018
10/08/2018
24/09/2018
24/09/2018
Amides, C16-C18 (even numbered) 931-695-7 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
30/09/2011
30/09/2011
Amides, C18 (unsaturated) - -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
30/09/2011
30/09/2011
Amides, C22 (unsaturated) - -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
30/09/2011
30/09/2011
Amides, C8-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-(2-hydroxypropyl) - -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
30/09/2011
30/09/2011
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with polyethylene amines 629-735-0 1226892-50-7
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/09/2011
15/09/2011
31/10/2011
31/10/2011
Amides, Fatty acids C18 unsaturated, reaction products with tetraethylenepentamine 630-459-8 1225197-81-8
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/09/2011
15/09/2011
31/10/2011
31/10/2011
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, propoxylated 614-637-2 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/08/2011
16/08/2011
30/09/2011
30/09/2011
Ashes (residues), nonhazardous municipal solid waste 937-417-0 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
17/08/2012
17/08/2012
01/10/2012
01/10/2012
Benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride 219-348-1 2421-28-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
14/08/2014
14/08/2014
28/09/2014
28/09/2014
Biphenyl-4,4'-diol 202-200-5 92-88-6
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/07/2014
15/07/2014
29/08/2014
29/08/2014
Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid 280-445-7 83411-71-6
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
29/04/2014
29/04/2014
13/06/2014
13/06/2014
bis(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide 205-094-9 133-14-2
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
21/03/2014
21/03/2014
05/05/2014
05/05/2014
Bis(2-butoxyethyl) adipate 205-466-0 141-18-4
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
18/02/2014
18/02/2014
04/04/2014
04/04/2014
bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine 221-201-1 3030-47-5
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
Bis(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate 240-282-4 16111-62-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/04/2014
15/04/2014
30/05/2014
30/05/2014
bis(3,5,5-trimethylhexanoyl) peroxide 223-356-0 3851-87-4
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/07/2014
15/07/2014
29/08/2014
29/08/2014
bis(4-tert-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate 239-557-1 15520-11-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/07/2014
15/07/2014
29/08/2014
29/08/2014
bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/06/2011
16/06/2011
01/08/2011
01/08/2011
Bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] hexan-1,2-diylbiscarbamate 261-879-6 59719-67-4
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
16/05/2014
16/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
Bismuth 231-177-4 7440-69-9
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/04/2011
15/04/2011
30/05/2011
30/05/2011
Butyronitrile 203-700-6 109-74-0
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
03/03/2014
03/03/2014
17/04/2014
17/04/2014
Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane - 68413-24-1
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
15/07/2014
15/07/2014
29/08/2014
29/08/2014
D-glucopyranose, oligomers, xylityl glycosides and 1,4 anhydro D-xylitol and D-xylitol 446-990-1 -
Reproductive toxicity (pre-natal developmental toxicity)
Sub-chronic toxicity (90-day): oral
23/01/2015
23/01/2015
09/03/2015
09/03/2015Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2