Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 Δεκεμβρίου 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dimethyl sulfoxide
200-664-3 67-68-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sulphone
200-665-9 67-71-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyanocobalamin
200-680-0 68-19-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Norethisterone
200-681-6 68-22-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinol
200-683-7 68-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfadiazine
200-685-8 68-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Purin-6(1H)-one
200-697-3 68-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxyprogesterone
200-699-4 68-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ampicillin
200-709-7 69-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-β-D-arabinofuranosylcytosine hydrochloride
200-713-9 69-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Maltose
200-716-5 69-79-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-ornithine
200-731-7 70-26-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Asparagine
200-735-9 70-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Deferoxamine
200-738-5 70-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine monohydrochloride
200-739-0 70-53-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Histidine
200-745-3 71-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-1-ol
200-746-9 71-23-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytosine
200-749-5 71-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-1-ol
200-752-1 71-41-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1-trichloroethane
200-756-3 71-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium lactate
200-772-0 72-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-threonine
200-774-1 72-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-isoleucine
200-798-2 73-32-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanine
200-799-8 73-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1