Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Import Notifications

Import Notifications

In accordance with obligations under the Rotterdam Convention, other Parties to the Convention should notify exports from their country to the EU of chemicals which are banned or severely restricted on their territory. These are import notifications for the EU. The import notification contains information on the date/period of export, the exporting and importing country, the name of the chemical(s) and (optionally) the CAS number. It is possible to search for import notifications by exporting and/or importing country, year, chemical name and CAS number. A refined search is available by using multiple search filters.

Εμφάνιση 28 αποτελεσμάτων.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total Per Year
4504
305
443
448
412
485
495
441
436
482
76
52
64
59
80
50
128
48
Austria
70
3
4
3
5
12
8
3
13
11
2
1
1
1
1
2
0
0
Belgium
238
8
27
27
28
24
31
23
35
18
2
2
2
2
8
1
0
0
Bulgaria
20
0
4
2
1
3
1
1
3
4
0
0
0
1
0
0
0
0
Croatia
10
1
2
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cyprus
7
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
Czech Republic
74
3
10
5
7
15
8
8
5
7
0
0
0
1
4
1
0
0
Denmark
12
0
2
2
3
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Estonia
35
0
2
1
6
8
7
4
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Finland
22
0
2
1
4
2
3
3
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
France
950
23
88
115
70
118
127
103
102
103
15
11
11
10
13
3
31
7
Germany
951
186
73
80
68
72
77
72
67
83
27
20
24
22
24
15
19
22
Greece
159
1
24
15
15
10
18
14
15
20
1
1
3
3
2
4
12
1
Hungary
75
0
9
5
10
12
11
11
12
4
0
0
1
0
0
0
0
0
Ireland
43
0
1
1
2
3
5
3
2
2
1
0
0
1
2
2
15
3
Italy
263
5
22
28
23
26
21
35
29
32
3
2
7
5
7
7
11
0
Latvia
8
0
0
0
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Lithuania
10
0
0
0
1
1
3
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Luxembourg
15
0
1
0
1
1
2
1
3
1
2
2
1
0
0
0
0
0
Netherlands
283
5
27
50
39
33
29
18
17
52
3
1
1
1
3
4
0
0
Poland
143
3
19
16
22
13
17
13
14
15
1
0
0
0
3
1
4
2
Portugal
55
0
4
1
2
11
6
9
5
8
1
1
1
2
2
1
1
0
Romania
34
5
6
3
4
5
3
1
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Slovakia
41
0
5
3
3
7
5
8
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Slovenia
19
2
4
1
2
2
2
3
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
Spain
346
4
51
33
35
35
42
54
30
38
3
4
3
5
6
3
0
0
Sweden
37
0
5
2
5
8
5
4
3
3
0
0
2
0
0
0
0
0
United Kingdom
584
56
51
53
52
60
62
43
62
59
10
7
6
5
5
6
34
13
Εμφάνιση 28 αποτελεσμάτων.

Export to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1