Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Import Notifications

Import Notifications

In accordance with obligations under the Rotterdam Convention, other Parties to the Convention should notify exports from their country to the EU of chemicals which are banned or severely restricted on their territory. These are import notifications for the EU. The import notification contains information on the date/period of export, the exporting and importing country, the name of the chemical(s) and (optionally) the CAS number. It is possible to search for import notifications by exporting and/or importing country, year, chemical name and CAS number. A refined search is available by using multiple search filters.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Importing country”.

Εμφάνιση 28 αποτελεσμάτων.
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total Per Year
5311
254
793
508
448
412
485
495
441
436
482
76
52
64
59
80
50
128
48
Austria
85
6
11
5
3
5
12
8
3
13
11
2
1
1
1
1
2
0
0
Belgium
297
19
46
29
27
28
24
31
23
35
18
2
2
2
2
8
1
0
0
Bulgaria
24
0
2
6
2
1
3
1
1
3
4
0
0
0
1
0
0
0
0
Croatia
12
1
2
2
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cyprus
7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
Czech Republic
87
3
12
11
5
7
15
8
8
5
7
0
0
0
1
4
1
0
0
Denmark
16
1
1
4
2
3
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Estonia
38
2
1
2
1
6
8
7
4
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Finland
34
6
5
3
1
4
2
3
3
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
France
1080
40
96
105
115
70
118
127
103
102
103
15
11
11
10
13
3
31
7
Germany
1213
63
378
80
80
68
72
77
72
67
83
27
20
24
22
24
15
19
22
Greece
190
10
12
34
15
15
10
18
14
15
20
1
1
3
3
2
4
12
1
Hungary
87
2
7
12
5
10
12
11
11
12
4
0
0
1
0
0
0
0
0
Ireland
44
0
1
1
1
2
3
5
3
2
2
1
0
0
1
2
2
15
3
Italy
300
15
25
24
28
23
26
21
35
29
32
3
2
7
5
7
7
11
0
Latvia
8
0
0
0
0
2
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Lithuania
10
0
0
0
0
1
1
3
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Luxembourg
18
1
2
1
0
1
1
2
1
3
1
2
2
1
0
0
0
0
0
Netherlands
317
14
24
28
50
39
33
29
18
17
52
3
1
1
1
3
4
0
0
Poland
157
4
12
20
16
22
13
17
13
14
15
1
0
0
0
3
1
4
2
Portugal
70
7
7
5
1
2
11
6
9
5
8
1
1
1
2
2
1
1
0
Romania
37
1
6
7
3
4
5
3
1
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Slovakia
48
1
6
5
3
3
7
5
8
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Slovenia
22
2
2
5
1
2
2
2
3
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
Spain
442
31
59
61
33
35
35
42
54
30
38
3
4
3
5
6
3
0
0
Sweden
39
0
1
6
2
5
8
5
4
3
3
0
0
2
0
0
0
0
0
United Kingdom
629
25
75
52
53
52
60
62
43
62
59
10
7
6
5
5
6
34
13
Εμφάνιση 28 αποτελεσμάτων.

Export to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2