Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Import Notifications

Import Notifications

In accordance with obligations under the Rotterdam Convention, other Parties to the Convention should notify exports from their country to the EU of chemicals which are banned or severely restricted on their territory. These are import notifications for the EU. The import notification contains information on the date/period of export, the exporting and importing country, the name of the chemical(s) and (optionally) the CAS number. It is possible to search for import notifications by exporting and/or importing country, year, chemical name and CAS number. A refined search is available by using multiple search filters.

Import Notifications

Your search for "231-990-4, 7783-33-7, dipotassium tetraiodomercurate" returned 20 results.

Εμφάνιση 20 αποτελεσμάτων.
01/09/2005 Switzerland Germany potassium tetraiodomercurate (II), solution in dilute NaOH 7783-33-7
02/01/2007 Switzerland Germany Kalium tetraiodomercurate (II) 7783-33-7
03/01/2008 Switzerland Germany Kalium tetraiodomercurate (II) 7783-33-7
21/01/2010 Switzerland Germany potassium tetraiodomercurate (II) 7783-33-7
04/01/2011 Switzerland Germany Kalium tetraiodomercurate (II) 7783-33-7
16/01/2012 Switzerland Germany Mercury compounds 7783-33-7
10/01/2013 Switzerland Germany Potassium tetraiodomercurate (II) 7783-33-7
08/01/2014 Switzerland Germany Dipotassium tetraiodomercurate 7783-33-7
09/01/2015 Switzerland Germany Kaliumtetraiodomercurat(II) 7783-33-7
08/01/2016 Switzerland Germany Kaliumtetraiodomercurat(II) 7783-33-7
26/02/2016 Switzerland France Dipotassium tetraiodomercurate 7783-33-7
26/02/2016 Switzerland United Kingdom Dipotassium tetraiodomercurate 7783-33-7
03/01/2017 Switzerland Germany Nesslers Reagens 7783-33-7
07/01/2017 Switzerland France Nessler’s reagent 7783-33-7
08/01/2017 Switzerland United Kingdom Nessler’s reagent 7783-33-7
05/01/2018 Switzerland Germany Nesslers Reagens 7783-33-7
07/01/2018 - 31/12/2018 Switzerland United Kingdom Nessler’s reagent (Dipotassium tetraiodomercurate) 7783-33-7
04/01/2019 - 31/12/2019 Switzerland Germany Kaliumtetraiodomercurat(II) 7783-33-7
07/01/2019 Switzerland France Dipotassium tetraiodomercurate 7783-33-7
08/01/2019 - 31/12/2019 Switzerland United Kingdom Dipotassium tetraiodomercurate 7783-33-7
Εμφάνιση 20 αποτελεσμάτων.

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1