Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Import Notifications

Import Notifications

In accordance with obligations under the Rotterdam Convention, other Parties to the Convention should notify exports from their country to the EU of chemicals which are banned or severely restricted on their territory. These are import notifications for the EU. The import notification contains information on the date/period of export, the exporting and importing country, the name of the chemical(s) and (optionally) the CAS number. It is possible to search for import notifications by exporting and/or importing country, year, chemical name and CAS number. A refined search is available by using multiple search filters.

Import Notifications

Your search for "231-299-8, 7487-94-7, Mercury dichloride" returned 13 results.

Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
02/01/2007 Switzerland Germany Mercuric chloride 7487-94-7
03/01/2008 Switzerland Germany Quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
02/01/2009 Switzerland Germany quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
21/01/2010 Switzerland Germany quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
04/01/2011 Switzerland Germany quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
16/01/2012 Switzerland Germany Mercury compounds 7487-94-7
10/01/2013 Switzerland Germany Mercury compounds 7487-94-7
08/01/2014 Switzerland Germany Mercuric chloride 7487-94-7
09/01/2015 Switzerland Germany Quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
08/01/2016 Switzerland Germany Quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
03/01/2017 Switzerland Germany Quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
05/01/2018 - 31/12/2018 Switzerland Germany Quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
04/01/2019 - 31/12/2019 Switzerland Germany Quecksilber(II)-chlorid 7487-94-7
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2