Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Εμφάνιση 12 αποτελεσμάτων.
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total Per Year
170
8771
8403
7844
7967
5460
4575
3694
3421
3067
3205
2584
1797
1383
1415
1174
873
225
JANUARY
170
5910
5492
4864
3335
2932
2396
2225
1788
1683
1269
1181
817
683
571
502
110
2
FEBRUARY
0
637
536
649
838
546
385
345
280
257
416
334
211
185
188
99
69
0
MARCH
0
424
488
535
590
398
275
223
334
246
362
213
187
111
187
139
103
1
APRIL
0
264
414
238
1023
270
259
220
203
127
175
177
88
105
116
77
35
18
MAY
0
430
259
222
541
332
327
159
107
151
130
103
54
53
70
90
22
20
JUNE
0
282
261
197
257
209
143
108
120
123
181
118
66
68
55
63
39
40
JULY
0
256
179
184
386
232
129
96
134
131
115
108
75
49
69
58
61
40
AUGUST
0
180
248
498
190
129
84
88
127
129
179
82
69
33
22
17
71
10
SEPTEMBER
0
110
119
112
138
103
74
73
68
70
150
71
31
33
50
30
120
16
OCTOBER
0
209
181
172
240
151
38
61
103
75
90
81
76
33
27
37
81
34
NOVEMBER
0
69
171
96
290
121
73
57
114
41
84
66
52
12
20
37
72
24
DECEMBER
0
0
55
77
139
37
392
39
43
34
54
50
71
18
40
25
90
20
Εμφάνιση 12 αποτελεσμάτων.

Export to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2