Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
(neodecanoato-O)phenylmercury
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
000000016633 - OMITE® 30W
26
0
5
3
2
4
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00313483 - CP458A-H8
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00322228
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00324444 - XX01181-PG ACCELLERATOR ADDITIVE
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00378241 - Duraspur pa ral 8014 alt 3220
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00379902
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00388998 - DURASTAR PURAP DR
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00395543 - DURASPUR PA RAL 8017
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00395544 - DURASPUR PA RAL 3005
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00395545 - DURASPUR PA RAL 6005
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00419255 - DURASTAR PURAP ANTHRAZIT GREY
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00419854 - DURASTAR PURAP DR TST
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.01.2017
5
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010101
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
011013
11
0
1
1
1
1
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
012003
9
0
1
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
012300
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01500
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01939 Arsenic Standard for ICP
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
021
4
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0560
15
0
3
4
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0612/9000
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0612/9000_21321
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06129000
27
0
13
8
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
069
27
0
5
6
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06914 Thiophene
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0902.0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 - <2.5%
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1 Naftomix LFD 0074
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,1,-TRICLOROETANO PRS.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1,1,1-Trichloroethane
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
1
6
6
6
8
10
3
1,1,2,2-Tetrachloroethane
34
0
9
6
10
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,2,2-Tetrachloroethane and analytical standards containing it in different concentrations
24
0
5
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,2-Trichloroethane
8
0
3
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,2-Trichloroethane and analytical standards containing it in different concentrations
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis[(1-oxododecyl)oxy]distannoxane
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1-Dichloroethene
21
0
7
4
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1-Dichloroethene and analytical standards containing it in different concentrations
7
0
1
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2 Dibromoetano
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1,2,3-Trichlorobenzene LQ new
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2,3-Trichlorobenzene liquid 2018
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2,4-Trichlorobenzene and analytical standards containing it in different concentrations
26
0
7
4
8
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2-Dichloroethane (UV-IR-HPLC-GPC) PAI
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1,2-Dichloroethane extra pure
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1,2-dibromoethane (EDB)
107
0
7
6
5
7
10
13
9
4
10
9
6
7
4
4
3
1
2
1,2-dibromoethane (EDB) and analytical standards containing it in different concentrations
9
0
2
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,3 dichloropropene 97%
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
1,3 dichloropropene_93
8
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Export to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1