Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Your search for "215-147-8, 1306-23-6, cadmium sulphide" returned 14 results.

Εμφάνιση 14 αποτελεσμάτων.
2005 Belgium United States cadmium sulphide Substance
2008 Germany United States cadmium sulphide Substance
2004 United Kingdom United States cadmium sulphide Substance
2005 United Kingdom United States cadmium sulphide Substance
2006 United Kingdom United States cadmium sulphide Substance
2007 United Kingdom United States cadmium sulphide Substance
2009 Germany Turkey cadmium sulphide Substance
2004 United Kingdom Mexico cadmium sulphide Substance
2006 United Kingdom Mexico cadmium sulphide Substance
2018 Germany China cadmium sulphide Substance
2019 Germany China cadmium sulphide Substance
2020 Germany China cadmium sulphide Substance
2018 Germany Canada cadmium sulphide Substance
2019 Croatia Bosnia and Herzegovina cadmium sulphide Substance
Εμφάνιση 14 αποτελεσμάτων.

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1