Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

Your search for "231-299-8, 7487-94-7, Mercury dichloride" returned 307 results.

2015 France Benin Mercury dichloride Substance
2015 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2015 France French Polynesia Mercury dichloride Substance
2015 France Mali Mercury dichloride Substance
2015 France Mauritania Mercury dichloride Substance
2015 France Morocco Mercury dichloride Substance
2015 France Senegal Mercury dichloride Substance
2015 France Singapore Mercury dichloride Substance
2015 France Viet Nam Mercury dichloride Substance
2015 Germany Brazil Mercury dichloride Substance
2015 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2015 Germany Indonesia Mercury dichloride Substance
2015 Germany Peru Mercury dichloride Substance
2015 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2015 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2015 Spain Cuba Mercury dichloride Substance
2015 Spain Libya Mercury dichloride Substance
2015 Spain Panama Mercury dichloride Substance
2015 Spain Peru Mercury dichloride Substance
2015 Spain Saudi Arabia Mercury dichloride Substance
2015 United Kingdom Saudi Arabia Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Australia Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Congo Mercury dichloride Substance
2014 Belgium India Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Malaysia Mercury dichloride Substance
2014 Belgium New Zealand Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Russian Federation Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Taiwan Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Turkey Mercury dichloride Substance
2014 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2014 France Algeria Mercury dichloride Substance
2014 France Australia Mercury dichloride Substance
2014 France Benin Mercury dichloride Substance
2014 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2014 France French Polynesia Mercury dichloride Substance
2014 France Madagascar Mercury dichloride Substance
2014 France Mali Mercury dichloride Substance
2014 France Mauritania Mercury dichloride Substance
2014 France Morocco Mercury dichloride Substance
2014 France Senegal Mercury dichloride Substance
2014 France Singapore Mercury dichloride Substance
2014 France Viet Nam Mercury dichloride Substance
2014 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2014 Germany Indonesia Mercury dichloride Substance
2014 Germany Iran, Islamic Republic of Mercury dichloride Substance
2014 Germany Peru Mercury dichloride Substance
2014 Germany Saudi Arabia Mercury dichloride Substance
2014 Germany Switzerland Mercury dichloride Substance
2014 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2014 Germany United States Mercury dichloride Substance

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2