Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Your search for "231-299-8, 7487-94-7, Mercury dichloride" returned 288 results.

2016 Spain Cuba Mercury dichloride Substance
2017 Spain Cuba Mercury dichloride Substance
2018 Spain Cuba Mercury dichloride Substance
2010 Spain Croatia Mercury dichloride Substance
2012 Spain Croatia Mercury dichloride Substance
2016 France Congo, Democratic Republic of the Mercury dichloride Substance
2017 France Congo, Democratic Republic of the Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Congo Mercury dichloride Substance
2013 Germany Colombia Mercury dichloride Substance
2019 Germany Colombia Mercury dichloride Substance
2005 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2006 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2008 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2010 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2013 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2014 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2015 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2016 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2017 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2018 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2019 Spain Colombia Mercury dichloride Substance
2006 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2012 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2013 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2014 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2015 Germany Chile Mercury dichloride Substance
2016 France Cameroon Mercury dichloride Substance
2017 France Cameroon Mercury dichloride Substance
2016 France Cambodia Mercury dichloride Substance
2017 France Cambodia Mercury dichloride Substance
2016 France Burundi Mercury dichloride Substance
2017 France Burundi Mercury dichloride Substance
2012 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2013 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2014 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2015 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2016 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2017 France Burkina Faso Mercury dichloride Substance
2016 France Brazil Mercury dichloride Substance
2017 France Brazil Mercury dichloride Substance
2015 Germany Brazil Mercury dichloride Substance
2019 Germany Brazil Mercury dichloride Substance
2011 Spain Brazil Mercury dichloride Substance
2019 Spain Brazil Mercury dichloride Substance
2013 Croatia Bosnia and Herzegovina Mercury dichloride Substance
2017 Croatia Bosnia and Herzegovina Mercury dichloride Substance
2019 Croatia Bosnia and Herzegovina Mercury dichloride Substance
2005 Spain Bosnia and Herzegovina Mercury dichloride Substance
2017 Spain Bolivia, Plurinational State of Mercury dichloride Substance
2018 Spain Bolivia, Plurinational State of Mercury dichloride Substance

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1