Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

Your search for "231-299-8, 7487-94-7, Mercury dichloride" returned 307 results.

2014 France Viet Nam Mercury dichloride Substance
2015 France Viet Nam Mercury dichloride Substance
2016 France Viet Nam Mercury dichloride Substance
2017 France Viet Nam Mercury dichloride Substance
2011 Spain Viet Nam Mercury dichloride Substance
2012 Spain Viet Nam Mercury dichloride Substance
2006 Germany Venezuela, Bolivarian Republic of Mercury dichloride Substance
2014 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2015 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2016 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2017 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2018 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2019 Belgium United States Mercury dichloride Substance
2014 Germany United States Mercury dichloride Substance
2004 Spain United States Mercury dichloride Substance
2006 Spain United States Mercury dichloride Substance
2019 Germany United Arab Emirates Mercury dichloride Substance
2020 Germany United Arab Emirates Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Turkey Mercury dichloride Substance
2016 France Turkey Mercury dichloride Substance
2017 France Turkey Mercury dichloride Substance
2006 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2012 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2014 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2015 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2016 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2017 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2018 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2019 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2020 Germany Turkey Mercury dichloride Substance
2016 France Tunisia Mercury dichloride Substance
2017 France Tunisia Mercury dichloride Substance
2009 Spain Tunisia Mercury dichloride Substance
2016 France Togo Mercury dichloride Substance
2017 France Togo Mercury dichloride Substance
2008 Spain Thailand Mercury dichloride Substance
2012 United Kingdom Thailand Mercury dichloride Substance
2008 Belgium Taiwan Mercury dichloride Substance
2014 Belgium Taiwan Mercury dichloride Substance
2011 Spain Taiwan Mercury dichloride Substance
2016 France Switzerland Mercury dichloride Substance
2017 France Switzerland Mercury dichloride Substance
2012 Germany Switzerland Mercury dichloride Substance
2014 Germany Switzerland Mercury dichloride Substance
2010 Spain Switzerland Mercury dichloride Substance
2014 Spain Sudan Mercury dichloride Substance
2019 Germany South Africa Mercury dichloride Substance
2020 Germany South Africa Mercury dichloride Substance
2006 Spain South Africa Mercury dichloride Substance
2019 Spain South Africa Mercury dichloride Substance

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1