Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Your search for "-, 3688-92-4, 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2)" returned 3 results.

2017 Germany China 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2) Substance
2017 Germany Kazakhstan 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2) Substance
2017 Germany Thailand 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[2-(2-arsonophenyl)diazenyl]-3-hydroxy-, sodium salt (1:2) Substance
Εμφάνιση 3 αποτελεσμάτων.

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1