Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Your search for "500-024-6, 9016-45-9, Nonylphenol, ethoxylated" returned 539 results.

2019 Germany Australia Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany Brazil Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Brazil Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany China Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany China Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany India Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Israel Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Japan Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany Korea, Republic of Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Korea, Republic of Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany Nigeria Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Russian Federation Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany Singapore Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Singapore Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany South Africa Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany Switzerland Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Germany Taiwan Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany Turkey Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Germany Ukraine Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2019 Germany United States Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2019 Spain India Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Spain Indonesia Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Spain Malaysia Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Spain Philippines Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Spain Russian Federation Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Spain Serbia Nonylphenol, ethoxylated Substance
2019 Spain Turkey Nonylphenol, ethoxylated Substance
2018 Germany Australia Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany China Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2018 Germany China Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Israel Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Japan Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Korea, Republic of Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Russian Federation Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Singapore Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2018 Germany Singapore Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany South Africa Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Switzerland Nonylphenol, ethoxylated Substance
2018 Germany Taiwan Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2018 Germany Taiwan Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Turkey Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Germany Ukraine Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 68412-54-4 Mixture
2018 Germany United States Nonylphenol, ethoxylated, and analytical standards containing it in different concentrations 9016-45-9 Mixture
2018 Spain Chile Nonylphenol, ethoxylated Substance
2018 Spain India Nonylphenol, ethoxylated Substance
2018 Spain Philippines Nonylphenol, ethoxylated Substance
2018 Spain Turkey Nonylphenol, ethoxylated Substance
2017 France Gabon Nonylphenol, ethoxylated Substance
2017 France Iran, Islamic Republic of Nonylphenol, ethoxylated_65%_70% Mixture
2017 France Thailand Nonylphenol, ethoxylated_65%_70% Mixture

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1