Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Your search for "-, -, Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds" returned 555 results.

2019 Belgium Mali LCK314 Mixture
2019 Germany China Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2019 Germany Egypt Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2019 Germany India Mercury(II) nitrate (Analytical Standard contains Mercury(II) nitrate in different concentrations between > 0.1 < 100%) Mixture
2019 Germany Indonesia Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2019 Germany Kuwait Nessler Regent / mercury diiodide Mixture
2019 Germany Taiwan Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2019 Germany United States Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2019 Germany United States TNT820 Mixture
2019 Germany United States TNT821 Mixture
2019 Germany United States TNT822 Mixture
2019 Germany United States TNT823 Mixture
2019 Hungary Chile HI93754A-25 Mixture
2019 Hungary Chile HI93754B-25 Mixture
2019 Hungary Chile HI93754C-25 Mixture
2019 Hungary Chile HI94754B-25 Mixture
2019 Hungary Chile HI94754C-25 Mixture
2019 Spain Australia RE0050 Mixture
2019 Spain Brazil ME0111 Mixture
2019 Spain Brazil ME0116 Mixture
2019 Spain Brazil RE0050 Mixture
2019 Spain Chile RE0050 Mixture
2019 Spain Colombia ME0111 Mixture
2019 Spain Colombia RE0050 Mixture
2019 Spain Cuba ME0111 Mixture
2019 Spain India ME0116 Mixture
2019 Spain Iraq RE0050 Mixture
2019 Spain Mozambique RE0050 Mixture
2019 Spain Oman RE0050 Mixture
2019 Spain Saudi Arabia REACTIVO DE NESSLER. Mercury II Iodide_ 5-15% Mixture
2019 Spain Taiwan MERCURIO (II) NITRATO 0,05 MOL/1 SV. Mixture
2019 Spain Viet Nam ME0111 Mixture
2019 Sweden Norway HACHLCK314 Article
2019 Sweden Norway Merck-COD Article
2019 United Kingdom Nigeria Mercury standard metal solution 1000ppm Mixture
2018 Belgium Mali LCK314 Mixture
2018 France Turkmenistan NESSLER - REACTIF DES SELS D AMMONIUM Mixture
2018 Germany Brazil Mercury (II) chloride and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany China Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2018 Germany Egypt Mercury(II) sulphate (Analytical Standard contains Mercury(II) sulphate in different concentrations between > 0.1 < 100%) Mixture
2018 Germany Indonesia Mixture containing potassium tetraiodomercurate Mixture
2018 Germany Kuwait Nessler Regent / mercury diiodide Mixture
2018 Germany Taiwan Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany Taiwan Mercury(II) sulphate (Analytical Standard contains Mercury(II) sulphate in different concentrations between > 0.1 < 100%) Mixture
2018 Germany Tunisia Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany United States Mercury(II) sulfate and analytical standards containing it in different concentrations Mixture
2018 Germany United States TNT820 Mixture
2018 Germany United States TNT821 Mixture
2018 Germany United States TNT822 Mixture
2018 Germany United States TNT823 Mixture

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1