Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

Your search for "215-481-4, 1327-53-3, diarsenic trioxide" returned 130 results.

2020 Belgium Brazil diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium Egypt diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium India diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium Israel diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium Japan diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium Morocco diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium Switzerland diarsenic trioxide Substance
2020 Belgium United States diarsenic trioxide Substance
2020 Germany Argentina diarsenic trioxide Substance
2020 Germany Switzerland diarsenic trioxide Substance
2020 Germany Taiwan diarsenic trioxide Substance
2020 Germany Turkey diarsenic trioxide Substance
2020 Germany United States diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Brazil diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Egypt diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium India diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Israel diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Japan diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Malaysia diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Morocco diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Switzerland diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Taiwan diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium Thailand diarsenic trioxide Substance
2019 Belgium United States diarsenic trioxide Substance
2019 Croatia Bosnia and Herzegovina diarsenic trioxide Substance
2019 Germany Guatemala diarsenic trioxide Substance
2019 Germany Hong Kong, China diarsenic trioxide Substance
2019 Germany India diarsenic trioxide Substance
2019 Germany Switzerland diarsenic trioxide Substance
2019 Germany Taiwan diarsenic trioxide Substance
2019 Germany Turkey diarsenic trioxide Substance
2019 Germany United States diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Egypt diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium India diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Israel diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Japan diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Malaysia diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Morocco diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Switzerland diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Taiwan diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium Thailand diarsenic trioxide Substance
2018 Belgium United States diarsenic trioxide Substance
2018 Germany China diarsenic trioxide Substance
2018 Germany India diarsenic trioxide Substance
2018 Germany Switzerland diarsenic trioxide Substance
2018 Germany Taiwan diarsenic trioxide Substance
2017 Belgium Egypt diarsenic trioxide Substance
2017 Belgium India diarsenic trioxide Substance
2017 Belgium Japan diarsenic trioxide Substance
2017 Belgium Malaysia diarsenic trioxide Substance

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1