Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Export Notifications

Export Notifications

Οι εξαγωγές όλων των χημικών προϊόντων, μειγμάτων ή αντικειμένων που περιέχουν μία ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων. Μπορείτε να αναζητήσετε γνωστοποιήσεις εξαγωγής με βάση το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής της ΕΕ, τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας ή/και του μείγματος καθώς και τον τύπο χημικής ουσίας. Υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης με τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Note: the United Kingdom has withdrawn from the European Union on the 31 January 2020. However, in accordance with the withdrawal agreement, the United Kingdom continues to comply with the PIC regulation until the end of the transition period (31 December 2020). Therefore, the United Kingdom remains listed here as an “Exporting country”.

Your search for "200-193-3, 54-11-5, Nicotine" returned 115 results.

2020 Belgium Egypt Nicotine Substance
2020 Czech Republic Russian Federation Nicotine Substance
2020 Denmark Faroe Islands Nicotine Base 12 mg/ml Mixture
2020 Denmark Faroe Islands Nicotine Base 18 mg/ml Mixture
2020 Denmark Faroe Islands Nicotine Base 3 mg/ml Mixture
2020 Denmark Faroe Islands Nicotine Base 6 mg/ml Mixture
2020 Denmark Faroe Islands Nicotine Base 9 mg/ml Mixture
2020 Denmark Gibraltar Nicotine Base 12 mg/ml Mixture
2020 Denmark Gibraltar Nicotine Base 18 mg/ml Mixture
2020 Denmark Gibraltar Nicotine Base 3 mg/ml Mixture
2020 Denmark Gibraltar Nicotine Base 6 mg/ml Mixture
2020 Denmark Gibraltar Nicotine Base Salt PG50/VG50 Mixture
2020 Denmark Iceland Nicotine Base 12 mg/ml Mixture
2020 Denmark Iceland Nicotine Base 18 mg/ml Mixture
2020 Denmark Iceland Nicotine Base 3 mg/ml Mixture
2020 Denmark Iceland Nicotine Base 6 mg/ml Mixture
2020 Denmark Iceland Nicotine Base 9 mg/ml Mixture
2020 Denmark Switzerland Nicotine Base 12 mg/ml Mixture
2020 Denmark Switzerland Nicotine Base 18 mg/ml Mixture
2020 Denmark Switzerland Nicotine Base 3 mg/ml Mixture
2020 Denmark Switzerland Nicotine Base 6 mg/ml Mixture
2020 Denmark Switzerland Nicotine Base 9 mg/ml Mixture
2020 Denmark Switzerland Nicotine Base Salt PG50/VG50 Mixture
2020 Germany Russian Federation Nicotin/Propylenglykol 1:9 Mix Mixture
2020 Germany Turkey Nicotine Substance
2020 Poland Belarus Nicotine Substance
2020 Poland Canada Nicotine Substance
2020 Poland Georgia Nicotine Substance
2020 Poland India Nicotine Substance
2020 Poland Indonesia Nicotine Substance
2020 Poland Israel Nicotine Substance
2020 Poland Korea, Republic of Nicotine Substance
2020 Poland Malaysia Nicotine Substance
2020 Poland Russian Federation Nicotine Substance
2020 Poland Singapore Nicotine Substance
2020 Poland South Africa Nicotine Substance
2020 Poland Switzerland Nicotine Substance
2020 Poland Taiwan SNW Kretek Pedder Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Mint Pellegrin Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Mossig Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Ootsa Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Ozon Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Saroma Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Sologne Mixture
2020 Poland Taiwan SNW Stanley Mixture
2020 Poland Turkey Nicotine Substance
2020 Poland United States Nicotine Substance
2019 Belgium Ukraine Nicotine Substance
2019 Czech Republic Russian Federation Nicotine Substance
2019 Germany Russian Federation Nicotine/Propylene Glycol 1:9 Mixture Mixture

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2