Πληροφορίες με βάση τον κανονισμό για τις υπάρχουσες ουσίες

Before REACH entered into force, chemicals were regulated by a number of different regulations and directives. The Council Regulation (EEC) No 793/93 -- also known as the Existing Substances Regulation (ESR) -- was one of these. It introduced a comprehensive framework for the evaluation and control of "existing substances" (substances on the market before 1982). 

The ESR stated that the Commission, in consultation with the Member States, would regularly draw up lists of priority substances which require immediate attention because of their potential effects to human health or the environment. Between 1994 and 2007 (the entry into force of REACH), four such priority lists were published, with a total of 141 substances.

The table gives a complete overview on the risk assessments performed by the Member States for each of the 141 substances listed in the four priority lists.
There are currently no ongoing consultations.
 
Edetic acid 200-449-4 60-00-4 1 Details
Aniline 200-539-3 62-53-3 1 Details
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 200-573-9 64-02-8 1 Details
Chloroform 200-663-8 67-66-3 2 Details
Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 2 Details
Benzene 200-753-7 71-43-2 1 Details
Acetonitrile 200-835-2 75-05-8 1 Details
Chlorodifluoromethane 200-871-9 75-45-6 2 Details
Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 2 Details
TBHP (Hydroperoxide, 1,1-Dimethylethyl) 200-915-7 75-91-2 3 Details
Hexachlorocyclopentadiene 201-029-3 77-47-4 4 Details
Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 2 Details
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 1 Details
Acrylamide 201-173-7 79-06-1 1 Details
Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 1 Details
Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 3 Details
Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 1 Details
Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 1 Details
2,2,6,6-tetrabromo-4,4-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 4
Part I
Part II
Details
Bisphenol A,4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 3 Details
Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 1 Details
4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 3 Details
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 3 Details
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 1 Details
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 3 Details
1-vinyl-2-pyrrolidone 201-800-4 88-12-0 2 Details
2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 4 Details
2-Methoxyaniline,o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 2 Details
Naphthalene 202-049-5 91-20-3 1 Details
N-cyclohexylbenzothiazole- 2-sulphenamide 202-411-2 95-33-0 2 Details
3,4-dichloroaniline 202-448-4 95-76-1 1 Details
4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine) 202-453-1 95-80-7 1 Details
2-furaldehyde 202-627-7 98-01-1 2 Details
p-tert-butylphenol 202-679-0 98-54-4 4 Details
4-tert-butylbenzoic acid 202-696-3 98-73-7 4 Details
Cumene 202-704-5 98-82-8 1 Details
Nitrobenzene 202-716-0 98-95-3 3 Details
Ethylbenzene 202-849-4 100-41-4 1 Details
Styrene 202-851-5 100-42-5 1 Details
Methenamine 202-905-8 100-97-0 2 Details
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 1 Details
2-ethylhexyl acrylate 203-080-7 103-11-7 1 Details
1,4-Dichlorobenzene (p-dichlorobenzene) 203-400-5 106-46-7 1 Details
Buta-1,3-diene 203-450-8 106-99-0 1 Details
Acrolein 203-453-4 107-02-8 1 Details
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 1 Details
Dimethyldioctadecylammonium chloride 203-508-2 107-64-2 1 Details
1-methoxypropan-2-ol (PGME) 203-539-1 107-98-2 4 Details
Vinyl acetate 203-545-4 108-05-4 1 Details
2-methoxy-1-methylethyl acetate (PGMA) 203-603-9 108-65-6 4 Details