Πληροφορίες με βάση τον κανονισμό για τις υπάρχουσες ουσίες

Before REACH entered into force, chemicals were regulated by a number of different regulations and directives. The Council Regulation (EEC) No 793/93 -- also known as the Existing Substances Regulation (ESR) -- was one of these. It introduced a comprehensive framework for the evaluation and control of "existing substances" (substances on the market before 1982). 

The ESR stated that the Commission, in consultation with the Member States, would regularly draw up lists of priority substances which require immediate attention because of their potential effects to human health or the environment. Between 1994 and 2007 (the entry into force of REACH), four such priority lists were published, with a total of 141 substances.

The table gives a complete overview on the risk assessments performed by the Member States for each of the 141 substances listed in the four priority lists.
There are currently no ongoing consultations.
 
Edetic acid 200-449-4 60-00-4 1
Aniline 200-539-3 62-53-3 1
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate 200-573-9 64-02-8 1
Chloroform 200-663-8 67-66-3 2
Propan-1-ol 200-746-9 71-23-8 2
Benzene 200-753-7 71-43-2 1
Acetonitrile 200-835-2 75-05-8 1
Chlorodifluoromethane 200-871-9 75-45-6 2
Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 2
TBHP (Hydroperoxide, 1,1-Dimethylethyl) 200-915-7 75-91-2 3
Hexachlorocyclopentadiene 201-029-3 77-47-4 4
Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 2
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 1
Acrylamide 201-173-7 79-06-1 1
Acrylic acid 201-177-9 79-10-7 1
Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8 3
Methyl acetate 201-185-2 79-20-9 1
Methacrylic acid 201-204-4 79-41-4 1
2,2,6,6-tetrabromo-4,4-isopropylidenediphenol 201-236-9 79-94-7 4
Part I
Part II
Bisphenol A,4,4'-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 3
Methyl methacrylate 201-297-1 80-62-6 1
4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone 201-328-9 81-14-1 3
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 3
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 1
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 3
1-vinyl-2-pyrrolidone 201-800-4 88-12-0 2
2-nitrotoluene 201-853-3 88-72-2 4
2-Methoxyaniline,o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 2
Naphthalene 202-049-5 91-20-3 1
N-cyclohexylbenzothiazole- 2-sulphenamide 202-411-2 95-33-0 2
3,4-dichloroaniline 202-448-4 95-76-1 1
4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine) 202-453-1 95-80-7 1
2-furaldehyde 202-627-7 98-01-1 2
p-tert-butylphenol 202-679-0 98-54-4 4
4-tert-butylbenzoic acid 202-696-3 98-73-7 4
Cumene 202-704-5 98-82-8 1
Nitrobenzene 202-716-0 98-95-3 3
Ethylbenzene 202-849-4 100-41-4 1
Styrene 202-851-5 100-42-5 1
Methenamine 202-905-8 100-97-0 2
4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 1
2-ethylhexyl acrylate 203-080-7 103-11-7 1
1,4-Dichlorobenzene (p-dichlorobenzene) 203-400-5 106-46-7 1
Buta-1,3-diene 203-450-8 106-99-0 1
Acrolein 203-453-4 107-02-8 1
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 1
Dimethyldioctadecylammonium chloride 203-508-2 107-64-2 1
1-methoxypropan-2-ol (PGME) 203-539-1 107-98-2 4
Vinyl acetate 203-545-4 108-05-4 1
2-methoxy-1-methylethyl acetate (PGMA) 203-603-9 108-65-6 4