Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Information on biocides

Information on biocides

Here you can find information on biocidal products authorised on the EU/EEA market, in accordance with the Biocidal Products Directive (Directive 98/8/EC) or the Biocidal Products Regulation (Regulation (EU) No 528/2012).

All biocidal products containing approved active substances are evaluated for safety and efficacy before they are allowed to be sold in the EU. However, products that were on the market before 2000 can continue to be sold while the authorities are evaluating the active substances they contain.

How to search

You can search for biocidal products with:

Product trade name;

Product-type;

The active substance in the product (includes the option to search by active substances known to be candidates for substitution);

Authorisation data, (for example authorisation holder or authorisation number);

Product details, for example use information, such as target organism and application method of a product, or hazard and precautionary statements).

Types of product authorisations

Information from three authorisation types is available:

Simplified authorisations: These biocidal products have a more favourable environmental or human and animal health profile and therefore follow a simpler procedure. The authorisation is published together with the related notifications for placing a biocidal product on the market.

Union authorisations: These biocidal products are allowed to be placed on the market throughout the entire EU/EEA and Switzerland.

National authorisations: These biocidal products are authorised in specific EU countries. The authorisation is published together with the related mutual recognitions in the other Member States where the biocidal product has been allowed on the market.

How the information is presented

Biocidal products are presented as groups of authorisations, product clusters, where mutual recognitions (extensions of the national product authorisation to other markets areas) are presented with their reference authorisations. This allows you to track all the market areas where a specific product is placed as well as all the trade names under which a product is marketed. Products authorised through the same biocidal product authorisation procedure have their own clusters.

The principle of product clustering is also applied to searches. This means that the results table displays product clusters that contain at least one authorisation that meets the search criteria. Therefore, if you search for example by looking for the authorisation status “authorised”, you will retrieve all the product clusters where at least one authorisation contains this specific status.

The results table presents information on the product cluster level, whereas more information on specific product authorisations can be found in the product factsheet. Each product has a dedicated factsheet that holds information on applicable trade names, documents and authorisation holders per individual product authorisation, including the product’s assessment history. The factsheet is accessible through the eye icon in the results table.

Compare biocidal products

You can compare up to four products to see their properties, such as the active substances in the product, their concentrations, product use information and hazard and precautionary statements.

Most of the information in the comparison tool comes from the summary of product characteristics (SPC). The SPC is available only for those products that have been authorised since 2016. Products with an SPC submitted before 1 January 2016 will contain only limited information in the comparison tool: trade names, market area, active substance (without concentration) and product-type.

Export results

You can export the biocidal product results to the ECHA website standard formats (XLS, CSV and XML). The exported results are arranged per product authorisation, e.g. each authorisation will be presented in an individual row.

The column “target organism” in the exported file is a combination of three fields: common name, scientific name and development stage, such as: rat (Rattus norvegicus) Adults.

Please note that due to technical limitations only a limited number of cancelled and expired authorisations are currently displayed. They will be progressively published.

Downloadable List (Extract from R4BP2)

The downloadable file below contains those product authorisations in accordance with Directive 98/8/EC (The Biocidal Products Directive) and Regulation (EU) No 528/2012 (The Biocidal Products Regulation) which were extracted from the R4BP2 IT system on 1st September 2013.

Note that the downloadable list provided below is based on data available in the R4BP2 system as of 1 September 2013. This data may not be fully complete, nor entirely up-to-date.

Download XLS -file  [XLS]

Authorisation type   Compare

-

FLYGOLD ULTRA

Lurectron Flybait

LURECTRON Flybait

Muchostop

QUICK BAYT

QuickBayt

QUICKBAYT

Quickbayt

QUICKBAYT GR

PT18 icon PT18

PT19 icon PT19

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

imidacloprid

Austria

Belgium

Cyprus

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

CUCAL TRAMPA CUCARACHAS

GLOBOL Pułapka na karalucha prusaka

Globol Ungezieferköder

Nástraha

Vapona Cockroach Bait

PT18 icon PT18

imidacloprid

pyriproxyfen

Austria

Czech Republic

France

Germany

Ireland

Poland

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

AQUILES CUCARACHAS

VICTOR GEL

VICTOR GEL COCKROACHES

VICTOR GEL ROACHES

VIKTORY GEL COCKROACHES

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Cyprus

Czech Republic

Germany

Italy

Portugal

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Ameisen Köderdose

Ameisenköderdose

Baition I Muurahaisrasia

Bayer Garden Ant Bait Station

Baythion I myrelokkedåse

Blattanex Ameisen Köderdose

Formigas Bosque Verde

FourmiBox

HGX Mierenlokdoos - Boîte anti-fourmis

Kvit I Myrelokkedåse

Material Shop I Myrelokkedåse

Maxforce LN Mierenlokdoos

MAXFORCE TRAMPA HORMIGAS

Myrr Muurahaisrasia

Myrr Myrdosa

PROTECT HOME Anti-formigas gel

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Denmark

Finland

Germany

Ireland

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

IMIDAFAST

Imidasect Fly-Bait légyirtó csalétek

KELT FLY BAIT

SOFAST

Sofast

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

imidacloprid

Austria

Croatia

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Netherlands

Poland

Spain

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Ameisen Spezial Köderdose

Ameisen Spezial-Köderdose

Ameisen Spezialdose

Ant Bait Station

Baythion Q maurlokkeboks

Baythion Q Myrelokkedåse

BOITE FOURMIS GEL

Fastion - nástraha proti mravcom

Fastion hangyairtó csalétek

FORMINIX BOITE

FourMier Pushbox

Kvit Q Myrelokkedåse

Kvitt Q maurlokkeboks

Maxforce Pushbox

Maxforce Quantum (bait station)

Maxforce Quantum Bait Station

Maxforce Quantum maurlokkeboks

Maxforce Quantum muurahaisrasia

Maxforce Quantum Myrdosa

MAXFORCE QUANTUM PORTACEBO

PROTECT HOME Armadilha Formigas

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Cyprus

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cyflok Żel

Maxforce IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Ireland

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Maxforce Prime

MAXFORCE PRIME

Schwabex Prime

Trade name(s)Schwabex Prime

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

France

Germany

Ireland

Luxembourg

Netherlands

Poland

Spain

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Adhésifs Anti-Mouches

Adhésifs Fenêtre Transparents

Adhésifs Fenêtres Transparents

Advanced Window Fly Killer Sticker

Aeroxon Raamsticker tegen Vliegen

Aeroxon Venstersticker tegen Vliegen

Bandes adhésives transparentes anti-mouches

Decorative Window Fly Killer

Fliegenköder

Fliegenköder – Fensterstreifen

Fly Bait

Fly Bait Decal

Fly Killer Window Sticker

Insect Protect Venstersticker tegen Vliegen

PIC Raamsticker tegen Vliegen

Roxasect Raamsticker tegen Vliegen

Stickers Vitre Anti-Mouches

Venstersticker tegen vliegen

Window Fly bait

Window Fly Bait Decal

Window Fly Killer

Window Sticker

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

France

Germany

Ireland

Luxembourg

Netherlands

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Agraro Fliegenstop Konzentrat

DIPTOX KO

FLYGUARD PRO

LD 100 Combi

LD 100 I

QUICK BAYT SPRAY

QUICK BAYT WG

QUICK BAYT WG10

Quick Bayt WG10

QUICK BAYT WG10 FORTE

Quickbayt Spritzmittel

QuickBayt WG

QuickBayt WG10

Radikal Fliegen Ex

Rapido Quick

Schaumann Effekt 4

Sterizid Profi Kill P

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

AMEISEN EX-GEL

ANT BAIT GEL

ANTS OVER GEL

AXIPEST GEL ANT

Axipest gel ant

BIOGEL ANTS

CAZA ANTS GEL

DEFENS GEL HORMIGAS

ELLASECT ANTS

ELLASECT ANTS GEL

EUROGEL HORMIGAS

FINIR ANTS

FORMANT

FORMITHOR

FRAMEX GEL HORMIGAS

GEL HORMIGAS PLUS

HOMEGARD MIEREN GEL

HOMEGARD MIEREN LOKDOOS

HORMIFIN IMIDAGEL

IMIDA 0.01% GEL

Imida 0.01% Gel

IMIDAGEL HORMIGAS

IMIDASECT ANTS

Imidasect Ants

Imidasect ants

Imidasect Ants/ Имидасект Мравки

Imidasect hangyairtó gél

KILLAX ANT GEL

LETAL GEL HORMIGAS

LIMPIO ANT GEL

Master żel na Mrówki

MELOCAR HORMIGAS

PREVALIEN HORMIGAS

PUBEX ANT GEL

RUMPIO ANT GEL

SUPER GEL HORMIGAS

TOTAL POWER ANTS

TRX GEL HORMIGAS

XEKLIR ANT GEL

ZAP PLUS ANTS

ZUM GEL HORMIGAS PLUS

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Ameisen Ködergranulat

Ant Killer Granule

Ant Killer Granules

BAYTHION GR

Baythion I mot maur - granulert åte

Fastion - Granulovaná nástraha proti mravcom

Kvitt I granulert åte

Myrr Extra

PROTECT HOME CEBO ANTIHORMIGAS GRANULADO

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Germany

Ireland

Norway

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

AMOK

AXIPEST GEL COCKROACH

ELLASECT GEL

FINIR

IMIDA 2.15% GEL

IMIDASECT

KILLAX COCKROACH GEL

LIMPIO COCKROACH GEL

PERFECT KILL

RUMPIO COCKROACH GEL

TOTAL POWER

XEKLIR COCKROACH GEL

ZAP PLUS COCKROACHES

PT18 icon PT18

imidacloprid

Greece

National authorisation Link to the factsheet

Ant Bait Gel

Baythion Q Superkonsentrat

Fastion - kvapalná nástraha proti mravcom

Fastion hangyairtó gél

Kvit Myresirup

Kvitt Q Superkonsentrat

Maxforce Quantum

MAXFORCE QUANTUM

Maxforce Quantum hangyairtó gél

Myrr Myrsirap

TUBE FOURMIS GEL

Блатанекс - гел срещу мравки

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

ANT KILL GEL

ANTS BAIT

ANTS GEL

DRAGON

EC GEL ANTS

EC GEL μυρμήγκια

ECOGEL ANTS

ECOREX GEL

FORCE GEL

KACABU

KOKROBA

LASCUCHA

MAGNUM GEL AMEISEN

MAGNUM GEL ANTS

MAGNUM GEL FORMICHE

MAGNUM GEL FOURMIS

MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS

MAGNUM GEL μυρμήγκια

SAFEKILL

SERPA GEL

TEZA EXTERMINATOR GEL FOR ANTS

ΤΖΕΛ ΜΥΡΜΗΓΚΟΚΤΟΝΟ

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Estonia

France

Germany

Greece

Italy

Latvia

Lithuania

Poland

Portugal

Spain

National authorisation Link to the factsheet

ANTICUCARACHAS GEL

ECOGEL CUCARACHAS

EFI PROTECT TRAMPA MATACUCARACHAS

TRAMPA MATACUCARACHAS CARREFOUR X6

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

ANTIHORMIGAS GEL

ECOGEL HORMIGAS

TRAMPA DE HORMIGAS CARREFOUR X3

TRAMPA HORMIGAS DIA

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

ANTKIL GEL

ECOGEL FORMICHE

FOVAL GEL PLUS

FOVAL GEL ULTRA

Orphea protezione casa Esca formiche

Zig Zag Siringa antiformiche

PT18 icon PT18

imidacloprid

Italy

National authorisation Link to the factsheet

ANTS BAIT

ANTS GEL

ECOGEL ANTS

Focus żel na mrówki

Foval Gel Plus

Foval Gel Ultra

HUNTER ANTS GEL

PT18 icon PT18

imidacloprid

Poland

National authorisation Link to the factsheet

ARMADILHA PARA BARATAS CONTINENTE

ECOGEL ROACHES

EFI PROTECT ARMADILHA BARATAS

PT18 icon PT18

imidacloprid

Portugal

National authorisation Link to the factsheet

Axipest gel cockroach

ELLASECT GEL

Imida 2.15% Gel

IMIDASECT

KILLAX COCKROACH GEL

LIMPIO COCKROACH GEL

RUMPIO COCKROACH GEL

XEKLIR COCKROACH GEL

PT18 icon PT18

imidacloprid

Cyprus

National authorisation Link to the factsheet

BASTON GEL PROTI ŠČURKOM

FLUOGEL

FLUOGEL BARATAS

FLUOGEL COCKROACHES

FLUOGEL PROTI ŠČURKOM

FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

IMIZA-PLUS COCKROACH GEL

INVICTO FLUO

KAPTER FLUOGEL

PETROGEL MAX

PREDATOR

PROTECT HOME GEL ANTI-BARATAS

PROTEMAX GEL BOX PROTI ŠČURKOM

PROTEMAX SCARAFAGGI GEL BOX

SKULD FLUOGEL

SKULD FLUOGEL PROTI ŠČURKOM

SKULD FLUOGEL SCARAFAGGI

SKULD GEL

SKULD GEL PROTI ŠČURKOM

SKULD GEL SCARAFAGGI

SKULD SCARAFAGGI FLUOGEL

SKULD SCARAFAGGI GEL

TX3 GEL

TX3 GEL PROTI ŠČURKOM

TX3 SCARAFAGGI GEL

VI-POWER GEL

PT18 icon PT18

imidacloprid

Greece

Italy

Poland

Portugal

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

Bayer Garden Ant Bait Station

PT18 icon PT18

imidacloprid

Ireland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Bayer Kakkerlakken lokdoos

Blattamax Box

Imida Gel Box Scarafaggi

SBM Kakkerlakken lokdoos

Trampa cucarachas Bosque Verde

TRAMPA MATACUCARACHAS BOSQUE VERDE

TRAPACAFARDS

Ungezieferköderdose gegen Schaben

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

France

Germany

Italy

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Baygon Antimosche Decorativo

Baygon Deco Antimosche

BAYGON STICKER FENETRES CONTRE LES MOUCHES

Baygon Sticker Fenêtres Contre les Mouches

Baygon Sticker Fenêtres Contre Les Mouches

Baygon Venster Sticker Tegen Vliegen

PYREL ANTI-MOUCHES - STICKER VITRE - FORME COQUELICOT

PYREL ANTI-MOUCHES - STICKER VITRE - FORME IRIS

PYREL ANTI-MOUCHES - STICKER VITRE - FORME TOURNESOL

RAID ANTI-MOUCHES - FORME FLEUR

RAID ANTI-MOUCHES - FORME SOLEIL

Raid Antimosche Decorativo

Raid Deco Antimosche

Raid Fliegen-Köder

Raid Fly Killer Window Stickers

Raid naklejka owodobójcza przeciw muchom

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

France

Germany

Ireland

Italy

Luxembourg

Poland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

BAYTHION GEL

PROTECT HOME Anti-hormigas gel

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

BAYTHION TRAMPA GEL

PROTECT HOME Trampa Hormigas

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

BLATTESTOP

DRAGON GEL

EC GEL ROACHES

ECOGEL CSÓTÁNYIRTÓ GÉL

ECOGEL ROACHES

ECOREX GEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

FORCE

FORCE GEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

KACABU GEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

KOKROBA GEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

LASCUCHA GEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

MAGNUM CSÓTÁNYIRTÓ GÉL

MAGNUM GEL

MAGNUM GEL CAFARDS

Magnum Gel Cafards

MAGNUM GEL CUCARACHAS

MAGNUM GEL KARACZANY

Magnum Gel Roaches

MAGNUM GEL ROACHES

MAGNUM GEL SCARAFAGGI

MAGNUM GEL SCHABEN

MANTIS GEL

PANKILL GEL

ROACH KILL GEL

ROACHES BAIT

Roaches Bait

ROACHES GEL

Roaches Gel

SERPA GEL ULTRA

TEZA EXTERMINATOR GEL

ΤΖΕΛ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Croatia

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Poland

Portugal

Spain

National authorisation Link to the factsheet

Blattoxur Cockroach Gel Ultra

CAZA 2.15 GEL BAIT

CAZA GEL BAIT

Geko

HOMEGARD KAKKERLAKKEN GEL

HOMEGARD KAKKERLAKKEN LOKDOOS

Imidasect

IMIDASECT

Imidasect Baratas

Imidasect csótányirtó gél

Imidasect/ Имидасект

KARAT

Master żel na Karaluchy

ROACH BAIT GEL

SCHABEN EX-GEL

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

CATCH ANTI CAFARDS ET BLATTES SERINGUE

CATCH GEL

PT18 icon PT18

imidacloprid

France

National authorisation Link to the factsheet

CUCAL PROFESIONAL

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL AMEISEN

FOVAL GEL PLUS

FOVAL GEL ULTRA

PROFISSIMO AMEISEN-GEL

Profissimo Ameisen-Köder

VICTOR GEL AMEISEN

PT18 icon PT18

imidacloprid

Germany

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL ANTS

PT18 icon PT18

imidacloprid

Portugal

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL CAFARDS

VICTOR GEL PLUS

VICTOR GEL ULTRA

PT18 icon PT18

imidacloprid

France

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL FOURMIS

FOVAL GEL PLUS

FOVAL GEL ULTRA

PT18 icon PT18

imidacloprid

France

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL ROACHES

Focus żel na karaluchy

HUNTER ROACHES GEL

ROACHES BAIT

ROACHES GEL

TEZA Żel na karaluchy i prusaki

PT18 icon PT18

imidacloprid

Poland

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL SCARAFFAGGI

Zig Zag siringa antiscarafaggi

PT18 icon PT18

imidacloprid

Italy

National authorisation Link to the factsheet

ECOGEL SCHABEN

PT18 icon PT18

imidacloprid

Germany

National authorisation Link to the factsheet

ECOPRO CAFARDS

PT18 icon PT18

imidacloprid

France

National authorisation Link to the factsheet

ECOPRO CUCARACHAS

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

ECOPRO CUCARACHAS FUSION

MAGNUM GEL NOA

MAGNUM GEL OPTIMUM

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

ECOPRO FOURMIS

PT18 icon PT18

imidacloprid

France

National authorisation Link to the factsheet

ECOPRO HORMIGAS

PT18 icon PT18

imidacloprid

Spain

National authorisation Link to the factsheet

EPORAL GR ESCA ANTI-MOSCHE

QUICKBAYT GR

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

imidacloprid

Italy

National authorisation Link to the factsheet

Fastbait mod fluer

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

imidacloprid

Denmark

National authorisation Link to the factsheet

Finion Mierenlokdoos

HGX Mierenlokdoos

Piron Mierenlokdoos

Pokon Mieren STOP lokdoos

PT18 icon PT18

imidacloprid

Netherlands

National authorisation Link to the factsheet

Fly Select Final

Sofast

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

imidacloprid

Germany

National authorisation Link to the factsheet

FORMINIX TUBE

PT18 icon PT18

imidacloprid

France

National authorisation Link to the factsheet

Fortissimo Ameisen Gel

Imidasect Ants

PT18 icon PT18

imidacloprid

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

FORTISSIMO Schaben Gel

Imidasect

PT18 icon PT18

imidacloprid

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1