Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Για τη χρήση αυτών των πληροφοριών χρειάζεται ενδεχομένως άδεια από τους κατόχους τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

 

CAD / CMD - Chemical Agents Directive and Carcinogens and Mutagens Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

Categories Display


Route: .live2