Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα

Nested Applications

Simple search for Chemicals

Search our data
Search for chemicals / regulated substances

Search for articles

Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά προϊόντα - Εισαγωγή

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Για τη χρήση αυτών των πληροφοριών χρειάζεται ενδεχομένως άδεια από τους κατόχους τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

tab info on chem

 

Information on chemicals - PIC

Information on chemicals - WFD

WFD - Waste Framework Directive

POPs info chem

Information on Chemicasl - CAD/CMD panel

CAD / CMD - Chemical Agents Directive and Carcinogens and Mutagens Directive (OELs)
 
Occupational exposure limits - public consultation
Occupational exposure limits – Call for evidence

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.