Στοχευμένες διαβουλεύσεις για την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση

Targeted consultations for CLH proposals are launched in case further information is needed on a particular hazard class, or if comments are sought on e.g. a specific additional document. As these consultations are targeted, the length of the commenting period is determined on a case-by-case basis and is normally shorter than the usual consultation on a CLH proposal. Targeted consultations do not replace a normal consultation on CLH proposals developed by Member States or Manufacturers, Importers or Downstream Users, which forms a standard part of the CLH process. The information that is collected will be taken into account in the preparation for the opinion development of the CLH proposal by the Risk Assessment Committee (RAC).

Any comments arriving after the commenting deadline will not be included in the Response to Comments table which is published after RAC adopts its opinion.

The comments received during the consultation are available on the Registry of CLH intentions until outcome.

 

 

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
transfluthrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 405-060-5 118712-89-3 Carcinogenicity 09/11/2020 30/11/2020
Εμφάνιση 1 αποτελέσματος.Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)