Αναζήτηση εταίρων υποκατάστασης

Η υλοποίηση ενός έργου υποκατάστασης μπορεί συχνά να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα από άποψη πόρων. Για τον λόγο αυτό, η ανεύρεση του κατάλληλου εταίρου υποκατάστασης μπορεί να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος και να συμβάλει στην αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου υποκατάστασης. Μπορεί επίσης να διευκολύνει και να επιταχύνει την όλη διαδικασία υλοποίησης μέσω της συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας αλλά και της ανάπτυξης γνώσεων, συνεργιών και ικανοτήτων.

Σχετικές πλατφόρμες

 

Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο
Το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στο έργο υποκατάστασης. Εκτός του ότι βοηθάει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν διεθνείς συνεργασίες, τους παρέχει επίσης συμβουλές ώστε να αναπτυχθούν στη διεθνή αγορά και τις στηρίζει ώστε να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιτυχημένα εμπορικά παραδείγματα.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://een.ec.europa.eu/
ChemSec Marketplace
Η Marketplace είναι μια δωρεάν πλατφόρμα που φιλοξενείται από τη σουηδική ΜΚΟ ChemSec. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας αγοραστών και πωλητών χημικών ουσιών που είναι εναλλακτικές των επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η Marketplace μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση νέων δυνητικών συνεργασιών.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://marketplace.chemsec.org/

Categories Display