Απόφαση στο πλαίσιο της αξιολόγησης ουσιών

Η αξιολόγηση ουσιών διενεργείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός της είναι η διαλεύκανση των ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία και αφορούν την ασφαλή χρήση μιας ουσίας. Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης μπορεί να ζητεί πληροφορίες πέραν των τυπικών απαιτήσεων πληροφοριών για τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν η χρήση της ουσίας συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Η αξιολόγηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη κανονιστικών μέτρων διαχείρισης του κινδύνου.

 

Διευκολύνετε τη διαδικασία αξιολόγησης ουσιών
  • Επικαιροποιήστε τον φάκελο καταχώρισής σας όσο το δυνατόν νωρίτερα εάν παρατηρήσετε ότι έχει προγραμματιστεί αξιολόγηση για την ουσία σας. Συμβουλευτείτε το κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAP) για τις ουσίες που πρόκειται να υποβληθούν σε αξιολόγηση σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών.
  • Αποφύγετε την υποβολή επικαιροποιημένων φακέλων μετά την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης.
  • Εάν η αξιολόγηση έχει ήδη ξεκινήσει αλλά πρέπει να συμπεριληφθούν νέες πληροφορίες στον φάκελο, καταλήξτε σε συμφωνία με το κράτος μέλος αξιολόγησης για το αν και με ποιον τρόπο μπορεί να εξεταστεί νέος επικαιροποιημένος φάκελος.
  • Να επιδιώκετε να διατυπώνετε ενιαία άποψη: μία ενιαία θέση εξ ονόματος όλων των καταχωριζόντων μιας ουσίας διασφαλίζει την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
  • Εάν η απόφαση σας υποχρεώνει να υποβάλετε την πλήρη έκθεση μελέτης, μεριμνήστε για την υποβολή των μελετών κατά τρόπο ολοκληρωμένο ώστε η αρμόδια αρχή αξιολόγησης να είναι σε θέση να διενεργήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση. Να υποβάλλετε πάντα τα στοιχεία με τη μορφή ουσιαστικής περίληψης μελέτης.
  • Επισημαίνεται ότι η αρμόδια αρχή αξιολόγησης θα κινήσει διαδικασία αξιολόγησης παρακολούθησης όσον αφορά τον επικαιροποιημένο φάκελο καταχώρισης.
  • Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης θα εξακριβώσει αν οι νέες πληροφορίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα που διατυπώνονται στην απόφαση και αν διαλευκαίνουν τα θέματα που προκαλούν ανησυχία.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)