Γιατί να προβώ σε υποκατάσταση ουσίας;

Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις προβαίνουν στην ενέργεια αυτή. Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιούν για να βελτιώσουν την τεχνική λειτουργικότητα του προϊόντος τους, οι επιχειρήσεις ίσως επιθυμούν να μειώσουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο που προκαλεί κάποια ουσία που χρησιμοποιούν.  Μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο λιγότερο επικίνδυνο χημικό προϊόν, κάποια εναλλακτική τεχνική ή κάποια διαφορετική σχεδίαση προϊόντος. Στην πράξη, αυτό που εφαρμόζεται είναι ένας συνδυασμός τέτοιων ενεργειών. Αυτές οι ενέργειες κατά κανόνα βελτιώνουν την αποδοτικότητα, προάγουν την καινοτομία, συμβάλλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ενισχύουν την ασφάλεια ή περιορίζουν το κόστος.

Καινοτομία και αποδοτικότητα

Η αναζήτηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών ωθεί την επιχείρησή σας να εξετάζει συστηματικά το τι κάνει, αλλά και πώς το κάνει. Δεν αποκλείεται να διαπιστώσετε ότι ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη ουσία ή μείγμα μπορεί να καταστεί περιττός εάν αλλάξετε τη μέθοδο παραγωγής ή τη σχεδίαση του προϊόντος σας. Και αυτό αποτελεί παράγοντα προώθησης της καινοτομίας. Η επανεξέταση των υλικών και των μεθόδων παραγωγής μπορεί επίσης να αυξήσει την απόδοση, μειώνοντας την κατανάλωση πόρων ή τα παραγόμενα απόβλητα κατά τον κύκλο ζωής του τελικού προϊόντος σας.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η αντικατάσταση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων μπορεί να σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Οι πελάτες σας θα εκτιμήσουν περισσότερο ένα αποτελεσματικό προϊόν που είναι ταυτόχρονα ασφαλέστερο για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές και επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον. Μια τέτοια αντικατάσταση μπορεί επίσης να επιτρέψει στους πελάτες σας να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά και να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ασφάλειας των χημικών προϊόντων. Εάν διαθέσετε σωστά το προϊόν σας στην αγορά, θα ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Εξοικονόμηση κόστους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς

Τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα ρυθμίζονται αυστηρότερα προκειμένου να προστατεύεται ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις επιβλαβείς επιδράσεις τους. Κατά συνέπεια, χρειάζονται υψηλότερο επίπεδο ελέγχου στον χώρο εργασίας και κατά μήκος της αλυσίδας ανεφοδιασμού. Εάν τα αντικαταστήσετε με ασφαλέστερα εναλλακτικά χημικά προϊόντα ή τεχνικές, εξοικονομείτε τον χρόνο και τον κόπο που χρειάζονται για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση τους.

Η σωστή πορεία

Πολλές επιχειρήσεις πιστεύουν πολύ απλά ότι η αντικατάσταση είναι η πιο σωστή λύση. Η μείωση του πιθανού κινδύνου για τους εργαζομένους που χειρίζονται τη συγκεκριμένη ουσία και για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα σας, αλλά και η μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τις δραστηριότητές σας, είναι κάτι το επιθυμητό.Βοηθάτε έτσι να γίνει η Ευρώπη ένας πιο υγιής τόπος για όλους μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο;

Η αναζήτηση και η δοκιμή εναλλακτικών επιλογών μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. Εάν η ουσία σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης του κανονισμού REACH, δεν θα επιτρέπεται η χρήση της μετά την ημερομηνία λήξης της ουσίας. Εάν μέχρι τότε δεν έχετε εξασφαλίσει κάποια εναλλακτική επιλογή, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης για να χρησιμοποιείτε την ουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Αδειοδότηση δυνάμει του κανονισμού REACH

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)