Αποστολή

Εργαζόμαστε από κοινού με τους εταίρους μας για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων.

Όραμα

Φιλοδοξία μας είναι να αναδειχθούμε σε κέντρο γνώσης για τη βιώσιμη διαχείριση των χημικών προϊόντων, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών της ΕΕ και παγκόσμιων πρωτοβουλιών, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.