Ενδιαφερόμενοι παράγοντες

Accredited stakeholders are invited to take part in an annual open session of the Forum. At these sessions, accredited stakeholders have the opportunity to directly engage with Forum members and present enforcement issues to the Forum. Accredited stakeholders have now been afforded the possibility to contribute directly to the work of the Forum by proposing REACH-EN-FORCE projects and by giving input into the compendium of analytical methods for Annex XVII restrictions, which is currently under preparation by the Forum.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)