Διαφάνεια

Διαφάνεια

Η διαφάνεια είναι μία από τις πέντε βασικές αξίες του ECHA, μαζί με την ανεξαρτησία, την εμπιστοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την αφοσίωση στην επίτευξη ευημερίας. Βασικός στόχος της διαφάνειας είναι να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα, να θέτουν υπό αμφισβήτηση και να αποδίδουν ευθύνες στον Οργανισμό και τη διοίκησή του.

Ο ECHA προσεγγίζει το θέμα της διαφάνειας με βάση τρεις βασικούς πυλώνες:

  • σαφείς και διαφανείς διαδικασίες
  • ανοιχτή λήψη αποφάσεων
  • διαθέσιμες πληροφορίες