Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημόσιες διαδικασίες

Όσον αφορά τη διαφάνεια, ο Οργανισμός υλοποιεί τη δέσμευσή του δημοσιεύοντας έγγραφα στα οποία περιγράφονται οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο ECHA. Η δημοσίευση των διαδικασιών επιτρέπει στον ECHA να παρουσιάζει τις εφαρμοζόμενες πρακτικές του και να παρέχει στο κοινό πληροφόρηση σχετικά με την εσωτερική λειτουργία και το εργασιακό του περιβάλλον. Ανταποκρινόμενος στη δέσμευσή του όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, ο Οργανισμός θα καθιστά διαθέσιμες περισσότερες διαδικασίες με τη σταδιακή ωρίμανση του συστήματος.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1