Διαπιστευμένοι οργανισμοί εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων φορέων

Οι επί του παρόντος διαπιστευμένοι οργανισμοί ενδιαφερόμενων φορέων του ECHA παρατίθενται κατωτέρω. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκάστοτε από τους εν λόγω οργανισμούς διατίθενται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους των οργανισμών.

Breakdown of accredited stakeholders by area of activity 4% 3% 4% 75% 4% Industry association Environmental NGO Animal welfare NGO Academic association Trade union Consumer association 10%

Breakdown of accredited stakeholders by area of activity
Total number of accredited stakeholders: 115
Last update: 13 November 2018

Accredited stakeholder organisations

a  |  b  |  c  |  d  |  e  |  f  |  g  |  h  |  i  |  l  | m  | n  |  o  |  p  |  s  |  t  |  u  |  v  |  w

  

ACEA European Automobile Manufacturers' association
ACEM Motorcycle Industry in Europe
AECM Association of European Candle Manufacturers
A. I. S. E. International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
AMFEP Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products
AMFORI Foreign Trade Association
ANEC European Consumer Voice in Standardisation
APPLIA Home Appliance Europe
Aqua Europa Aqua Europa
ASD Aerospace and Defence Industries Association of Europe
ATIEL Technical Association of the European Lubricants Industry
AVEC Association of poultry processors and poultry trade in the EU countries
  B
BEUC European's Consumer Organisation
BIR Bureau of International Recycling
Business Europe Business Europe - Confederation of European Business
  C
CEEMET Council of European Employers of the Metal Engineering and Technology-based Industries
CEFIC European Chemical Industry Council
CEFS European Sugar Industry
CEMBUREAU European Cement Association
CEPA Confederation of European Pest Management Associations
CEPE European Council of producers and importers of paints, printing inks and artists' colours
CEPI Confederation of European Paper Industries  
Cerame-Unie European Ceramic Industry Association
CETS European Committee for Surface Treatment
CheMI European Platform for Chemicals Using Manufacturing Industries
CHEMSEC International Chemical Secretariat
CHEM Trust Chemicals, Health and Environment Monitoring Trust
CIRFS European Man-made Fibres Association
CLEPA European Association of Automotive Suppliers
CLIENT EARTH Client Earth
COGECA General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union
CONCAWE Oil companies' European organisation for environment, health and safety in refining and distribution
COPA Committee of Professional Agricultural Organisations 
Cosmetics Europe European Cosmetics Association
  D
DIGITALEUROPE DIGITALEUROPE
  E
EAERE European Association of Environmental and Resource Economists
ECEAE European Coalition to End Animal Experiments
ECEG European Chemical Employers Group
ECETOC European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
ECFF European Chilled Food Federation
ECI European Copper Institute
ECOPA European Consensus Platform for 3R Alternatives to Animal Experimentation
ECPA European Crop Protection Association
EDANA European Trade Association for the nonwovens and Related Industries
EDRA European DIY Retail Association
EEB European Environmental Bureau
EECA European Electronic Component Manufacturers' Association
EFA European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Association
EFCA European Federation of Concrete Admixture Associations
EFCC European Federation for Construction Chemicals
EFEO European Federation of Essential Oils  
EFfCI European Federation for Cosmetic Ingredients
EFIC European Furniture Industries Confederation
EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EIGA European Industrial Gases Association Aisbl
ENPC European Nursery Products Confederation
EPIC European Photonics Industry Consortium
EPMF European Precious Metals Federation aisbl
ESRG European Solvent Recycler Group
ESTIV European Society of Toxicology In Vitro
ETRA European Tyre Recycling Association
ETRMA European Tyre and Rubber Manufacturers' Association
ETUC European Trade Union Confederation
EuCheMS European Association for Chemicals and Molecular Sciences
EuFiAs European Fireworks Association
EUMEPS European Manufacturers of Expanded Polystyrene
EuPC European Plastics Converters
EURATEX European Apparel and Textile Organisation
EURELECTRIC Union of the Electricity Industry
EURIC EuRIC European Recycling Industries’ Confederation
EUROALLIAGES EUROALLIAGES
EuroCommerce EuroCommerce
EUROFER European Confederation of Iron and Steel Industries
EUROFEU European Committee of the Manufacturers of Fire Protection Equipment and Fire Fighting Vehicles
Eurogroup for Animals Eurogroup for Animals
Eurometaux European Association of the Metals Industry
EUROMETREC European Metal Trade and Recycling Federation
EUROMINES European Association of Mining Industries
EUROTOX Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology
EWPM European Wood Preservative Manufacturers Group
  F
FACE European Federation of Associations for Hunting and Conservation
FEA European Aerosol Federation
FEAD European Federation of Waste Management and Environmental Services
FECC European Association of Chemical Distributors
FEFANA European Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures
FEICA Association of European Adhesives and Sealants Manufacturers
FEPA Federation of European Producers of Abrasives
Fertilizers Europe European Fertilizer Manufacturers Association
FEVE European Container Glass Federation
FIEC European Construction Industry Federation
FoEE Friends of the Earth Europe
FORATOM European Atomic Forum
  G
GCN Green Chemistry Network
Glass Alliance Europe European Alliance of Glass Industries
Greenpeace Greenpeace International
  H
HCWH Health Care Without Harm Europe
HEAL Health and Environmental Alliance
HSI Humane Society International
  I
IBMA International Biocontrol Manufacturers Association
IFRA International Fragrance Association
IMA European Industrial Minerals Association
industriALL industriAll, European Trade Union
  L
LightingEurope Voice of the Lighting Industry
  M
MedTech Europe MedTech Europe
  N
NIA Nanotechnology Industries Association
  O
ORGALIME European Engineering Industries Association
ORO Only Representatives Organisation
  P
PlasticsEurope Association of Plastics Manufacturers
PISC Peta International Science Consortium
PRE Plastics Recyclers Europe
  S
SEMI Europe SEMI Advanced Technology
SMEunited SMEunited - Crafts & SMEs in Europe
  T
TIE Toy Industries of Europe
  U
UEPG European Aggregates Association
  V
VinylPlus European PVC industry's Voluntary Commitment to sustainability
  W
WECF Women in Europe for a Common Future

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)