Εργαστήριο διαπιστευμένων ενδιαφερόμενων παραγόντων

Τα εργαστήρια διαπιστευμένων ενδιαφερόμενων παραγόντων είναι πλατφόρμες συζήτησης μεταξύ ημών και των διαπιστευμένων ενδιαφερόμενων παραγόντων. Τα εργαστήρια παρέχουν τη δυνατότητα στους διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους παράγοντες να συμβάλλουν στα προγράμματα εργασίας και στις μελλοντικές προτεραιότητές μας. Τα θέματα και τα πεδία κάθε εργαστηρίου καθορίζονται βάσει των παρατηρήσεων των διαπιστευμένων ενδιαφερόμενων παραγόντων και άλλων τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται από τον ECHA πριν από κάθε εργαστήριο.
 
Το ετήσιο εργαστήριο είναι  ανοιχτό σε όλους τους διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους παράγοντες.  

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)