Ενδιαφερόμενοι παράγοντες

Όλοι οι οργανισμοί και τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τους κανονισμούς για τα χημικά προϊόντα θεωρούνται ενδιαφερόμενοι παράγοντες και καλούνται να συμμετέχουν στο έργο μας.

Δεσμευόμαστε για την εξωστρέφεια και τη διαφάνεια των διαδικασιών μας, θεωρούμε δε την τακτική διεξαγωγή αμφίδρομου διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες μας σημαντικό μέρος αυτής της δέσμευσης. Ως εκ τούτου, επιτρέπουμε τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων παραγόντων σε πολλές δραστηριότητες, ακόμη και στη λήψη αποφάσεων.

Πώς να συμμετέχετε

Οργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις και εργαστήρια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε πολλά από αυτά δίνεται η δυνατότητα απευθείας συζήτησης με το προσωπικό μας. Οι σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις είναι οι Ημέρες των Ενδιαφερόμενων Παραγόντων, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει δωρέαν όποιος το επιθυμεί. Μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλές από τις εκδηλώσεις μας μέσω του Διαδικτύου. Διοργανώνουμε επίσης διαδικτυακά σεμινάρια πάνω σε διάφορα θέματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στα οποία η συμμετοχή είναι επίσης δωρεάν και ελεύθερη.

Οργανώνουμε σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων και παροτρύνουμε και ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να παρέχουν πληροφορίες στο πλαίσιο αυτών. Αυτές οι δημόσιες διαβουλεύσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA και στα εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα μας.

 

Διαπιστευμένοι οργανισμοί εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων παραγόντων

Συνεργαζόμαστε με σειρά κεντρικών οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορα πεδία και τομείς, σε επίπεδο ΕΕ, και είναι αντιπροσωπευτικοί του τομέα αρμοδιότητάς τους. Οι εν λόγω διαπιστευμένοι οργανισμοί εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων φορέων (ASO) συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στο έργο του Οργανισμού και τον βοηθούν να διευρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα που επιθυμείτε να συζητήσετε, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε με τον οργανισμό που εκπροσωπεί το πεδίο δραστηριότητάς σας.

 

 

Image

Πώς να γίνετε διαπιστευμένος ενδιαφερόμενος παράγοντας

Εάν είστε οργανισμός που εκπροσωπεί τον τομέα αρμοδιότητάς σας σε επίπεδο ΕΕ και ενδιαφέρεστε για στενότερη συνεργασία μαζί μας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την αναγνώρισή σας ως διαπιστευμένος ενδιαφερόμενος παράγοντας. 

Περισσότερα

 

Image

Συνεργασία με διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους παράγοντες

Η συνεργασία με διαπιστευμένους οργανισμούς εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων παραγόντων συμβάλλει στην αποτελεσματική ροή πληροφοριών από τον τομέα αρμοδιότητας των φορέων προς τον Οργανισμό και αντιστρόφως. 

Περισσότερα

 

Image

Διαπιστευμένοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες του ECHA

Αυτός είναι ο κατάλογος των διαπιστευμένων ενδιαφερόμενων παραγόντων μέχρι σήμερα.

Περισσότερα

 

Image

Υποστήριξη από διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους παράγοντες

Η παρούσα σελίδα περιέχει συνδέσμους προς εργαλεία, πληροφορίες και καθοδήγηση που διατίθενται δημοσίως και δωρεάν.

Περισσότερα

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)