Καλύτερη πληροφόρηση για σημαντικές χώρες εκτός της ΕΕ

 

Image

Πολύ συχνά ο ECHA λαμβάνει αιτήματα από αρχές χωρών εκτός της ΕΕ και από τον βιομηχανικό κλάδο τους για τη διοργάνωση ομαδικών επισκέψεων και κατατοπιστικών παρουσιάσεων σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ αλλά και το σχετικό έργο του ECHA. Ο Οργανισμός δεν δέχεται εύκολα ομάδες επισκεπτών, είναι δε ακόμα πιο επιλεκτικός όσον αφορά προσκλήσεις για ομιλίες σε τρίτες χώρες. Το γεγονός ότι σχεδόν το ένα πέμπτο των καταχωριζόντων στο πλαίσιο του κανονισμού REACH είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι τονίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προσέγγιση εταιρειών εκτός των συνόρων της ΕΕ. Επιπλέον, οι εξωτερικές επαφές βοηθούν τον Οργανισμό στην κατανόηση των θεμάτων που παρουσιάζουν προβλήματα για τις μη ευρωπαϊκές εταιρείες και για τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν έγγραφα ερωτήσεων και απαντήσεων ή άλλο υποστηρικτικό υλικό.

Δίνεται προτεραιότητα στις χώρες όπου η νομοθεσία περί χημικών ουσιών είναι υπό αναθεώρηση και στις εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ευρύ και σχετικό με το θέμα κοινό. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται ή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Ελσίνκι ή κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων σε τρίτες χώρες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω συνδέσμου βίντεο.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των δραστηριοτήτων του ECHA έχουν διεθνή απήχηση. Οι χρήστες από όλο τον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από τις εκτενείς πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ECHA, ειδικά από τις πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες (ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης και δεδομένα για τις καταχωρισμένες ουσίες), από τις εκτενείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω πολλών διαδικτυακών σεμιναρίων καθώς και από πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ημερίδων του ECHA για τους ενδιαφερόμενους φορείς. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του ECHA είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)