Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Νέα

REACH
Seven new substances added to the Candidate List, entry for bisphenol-A updated
15/01/2018
The Candidate List of substances of very high concern (SVHCs) for authorisation now contains 181 substances.
REACH
EU and industry directors recommend actions to help SME registrants
20/12/2017
The Directors’ Contact Group (DCG) recommends four actions to ease the cost burden of first-time registrants for accessing data and the joint submission for their REACH 2018 registration.
BPR
First opinions on Union authorisation adopted
20/12/2017

The Biocidal Products Committee (BPC) adopted its first opinions supporting applications for Union authorisation for two products. The Committee also adopted opinions on six active substances for use in disinfectants, preservatives and pest control.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

Δημόσιες διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 13/12/2017
 • Προθεσμία: 08/02/2018
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/01/2018
 • Προθεσμία: 11/04/2018
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/12/2017
 • Προθεσμία: 20/02/2018
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/12/2017
 • Προθεσμία: 20/06/2018
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 8
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/12/2017
 • Προθεσμία: 05/02/2018
Προτάσεις δοκιμής: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 30/09/2015
 • Προθεσμία: 05/02/2018

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 05/12/2017
 • Προθεσμία: 02/02/2018

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

OTHER CONSULTATION

Guidance for the identification of endocrine disruptors 
Public consultation
 • Start of consultation: 07/12/2017
 • Deadline: 31/01/2018

Route: .live1