Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Νέα

REACH
CLP
BPR
PIC
Mapping the chemical universe: List of substances by regulatory action published
04/12/2019
ECHA has published a list of over 21 000 REACH registered substances mapped in its 'chemical universe'. The substances have been divided into five pools based on the regulatory actions in place, initiated or considered for them. It also highlights that there are still thousands of substances for which possible actions have not yet been determined.
REACH
Updated guidance for registering substances in nanoform
03/12/2019

Two guidance documents have been updated with advice for companies preparing registration dossiers that cover nanoforms. The documents help registrants in fulfilling new legal requirements for nanomaterials that apply from 1 January 2020.

PIC
EU exported more than 700 000 tonnes of PIC chemicals in 2018
02/12/2019

ECHA’s report on the exports and imports that took place in 2018 under the Prior Informed Consent (PIC) Regulation shows benzene as the most traded PIC chemical, both for exports and imports.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 35
 • Ημερομηνία έναρξης: 13/11/2019
 • Προθεσμία: 08/01/2020
Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/10/2019
 • Προθεσμία: 16/12/2019
Περιορισμοί
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/06/2019
 • Προθεσμία: 19/12/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/09/2019
 • Προθεσμία: 25/03/2020
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 8
 • Ημερομηνία έναρξης: 21/10/2019
 • Προθεσμία: 05/12/2019
Προτάσεις δοκιμής: 7
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/11/2019
 • Προθεσμία: 09/01/2020

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 14/10/2019
 • Προθεσμία: 13/12/2019
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 28/10/2019
 • Προθεσμία: 10/01/2020
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/11/2019
 • Προθεσμία: 24/01/2020

BPR

Παρέκκλιση για τα κριτήρια εξαίρεσης
Δραστική ουσία: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/10/2019
 • Προθεσμία: 10/12/2019
Derogations for the protection of cultural heritage
Consultation: 1
 • Start date: 19/11/2019
 • Deadline: 18/01/2020
Δυνάμει υποψήφιοι για υποκατάσταση
Δραστικές ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/10/2019
 • Προθεσμία: 22/12/2019

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 17/10/2019
 • Deadline: 16/12/2019

Route: .live2