Brug kemikalier sikkert på arbejdspladsen

Sikker brug af kemikalier på din arbejdsplads har afgørende betydning for din sundhed og trivsel. EU's love om kemikalier, REACH-, CLP- og biocidforordningerne, kan medvirke til at fremme dette.

Det er lovpligtigt at give dig information til besvarelse af følgende vigtige spørgsmål: Hvor farlige er de kemikalier og produkter, du håndterer, og hvordan kan du anvende dem sikkert?

For farlige stoffer skal leverandørerne nu give flere oplysninger i sikkerhedsdatablade og på mærkesedler. Din arbejdsgiver skal bruge disse oplysninger til at indføre risikostyringsforanstaltninger, der garanterer sikker anvendelse af kemikalier på din arbejdsplads.

Disse lovfæstede krav gælder for alle virksomheder, uanset hvor i EU de har hjemme, eller hvor de producerer, importerer eller anvender kemikalier.

Takket være disse love har vi nu:

  • ny viden om farer, eksponering for og risici ved kemikalier, samt foranstaltninger til at kontrollere dem, 
  • bedre kommunikation mellem brugere og leverandører,
  • styrket kontrol med problematiske stoffer, enten gennem begrænsning i deres anvendelse eller ved, at de helt er taget af markedet i EU og erstattet af sikrere alternativer.

Endemålet er at mindske eksponeringen for farlige kemikalier og bidrage til at forebygge sygdom, skader og uheld.

"Vi har støttet REACH lige fra starten, og vi tror på, at REACH giver bedre arbejdsmiljø, siger Tony Musu fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, der som arbejdstagerrepræsentant følger ECHA's arbejde tæt.

Du kan også spille en aktiv rolle.

Brug ECHA's websted som informationskilde, og få denne viden taget i brug på din arbejdsplads.