Hvad du skal gøre og hvad du skal undgå ved SIEF-forhandlinger

Disse anvisninger, for hvad du skal gøre og hvad du skal undgå, kan give et bedre samarbejde med medregistranterne.

 

Det skal du gøre Det skal du undgå
Vær reel, konsekvent og åben i din kommunikation

Undgå at bruge for lang tid på at diskutere, hvem der skal være ledende registrant

Gå i gang i god tid, og læg en tidsplan for din registrering

Undgå at regne med, at andre gør arbejdet for dig og registrerer stoffet

Besvar henvendelser fra de andre SIEF-medlemmer

Undgå at undervurdere den tid og de ressourcer, det kræver at udarbejde dossieret

 Tag initiativet i SIEF'er med afgørende betydning for din virksomhed, navnlig når ingen andre SIEF-medlemmer ser ud til at ville foretage sig noget

Undgå at afsløre fortrolige eller kommercielt følsomme oplysninger

✓ Ret jeres drøftelser i SIEF'et mod at få tingene gjort. Kan I ikke blive enige om at fordele arbejdet blandt SIEF-medlemmerne, så overvej at ansætte en konsulent

Undgå at nøle

Aftal en solid model for omkostningsdeling

Undgå at favorisere nogle SIEF-medlemmer på bekostning af andre

Behandl den virksomhed eller person, du forhandler med, som du selv vil behandles

Giv uden unødig forsinkelse de oplysninger, der behøves til at udarbejde det fælles registreringsdossier

✓ Registrer al kommunikation mellem SIEF-medlemmerne

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)