Oplysninger, der kræves med henblik på registrering

Oplysningskravene i henhold til REACH afhænger af dit stofs mængde og anvendelser. Hvis du ikke har alle de data, du skal bruge, kan du forhandle om adgang til enkeltundersøgelser eller til alle de data, der allerede er indsendt af eksisterende registranter.

  • Du behøver kun betale for data, du faktisk har brug for til din registrering.
  • Du bør kritisk vurdere egnetheden og kvaliteten af de data, du forhandler om adgang til.
  • Det er ikke altid nødvendigt at forelægge et forsøg med hvirveldyr for at opfylde oplysningskravene, selv om REACH-forordningen foreskriver et dyreforsøg. Du kan stadig bruge alternative metoder eller tilpasse (undlade at opfylde)  visse oplysningskrav, hvis det er videnskabeligt begrundet. Dette gælder endda, hvis de nuværende registranter allerede har genereret og indsendt et forsøg med hvirveldyr.
  • Standardoplysningskravene er de mindstekrav, der skal opfyldes for at efterleve registreringsforpligtelserne i henhold til REACH, og som fremgår af tabellen nedenfor. Hvis dit stof er et mellemprodukt under nøje kontrollerede betingelser, skal du kun indsende de oplysninger, du har til rådighed.

Oplysningskravene blev ændret inden 2018-fristen. Såfremt det ikke længere er nødvendigt at afgive visse oplysninger, skal du ikke forhandle om omkostningsdeling for disse oplysninger med medregistranterne (selv når dataene allerede er genereret og indsendt af de eksisterende registranter).
 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)