Skip to Content
Skip to Content

Hvad du bør vide

For at blive klar til registrering skal du først finde ud af, hvilke oplysninger du skal indsamle til påvisning af, at anvendelsen af dit stof er sikker. Du angiver derefter disse oplysninger i dit registreringsdossier, som skal udarbejdes i fællesskab af alle virksomheder, der registrerer samme stof.

Du og dine medregistranter er ansvarlige for den fælles del af registreringsdossieret, der sædvanligvis er den samme for alle registranter af samme stof. Den individuelle del består af oplysninger, der er specifikke for din egen virksomhed

I den fælles del af din registrering er der tre hovedtyper af oplysninger:

  • stoffets fysiske og kemiske egenskaber
  • stoffets miljøegenskaber
  • stoffets egenskaber vedrørende menneskers sundhed.

I dit forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF) skal du undersøge, hvilke oplysninger der allerede foreligger, og hvilke du er nødt til at fremskaffe eller generere.

Omfanget af de oplysninger, der kræves, afhænger af det højeste mængdeinterval, der skal være omfattet af den fælles indsendelse. Hver registrant deler data og omkostningerne til de nødvendige data.

Alt efter stoffets egenskaber og de foreliggende oplysninger er der nogle test, der ikke kan eller ikke behøver udføres. Sådanne situationer kaldes tilpasninger.

I den individuelle del af dit dossier skal du give virksomhedsspecifikke oplysninger om:

  • stofidentifikation (bestanddele, urenheder, tilsætningsstoffer)
  • anvendelse og anvendelsesforhold for stoffet i hele dets livscyklus (fra fremstilling til affald)

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1